Home | Vraag en antwoord | Contact | Open huis

Internationaal ondernemen
Fiscus NL
Fiscus CH
Gewinnsteuer
- Wettelijke reserve
- Afschrijvingen
Kapitalsteuer
Dividend
Gesellschaften
Vestiging
Omzetbelasting
Op maat & flexibelGewinnsteuer 

       
Bevoegd om belasting over de ondernemingswinst te heffen is het kanton waar de statutaire zetel van de onderneming (doorgaans: een GmbH of een AG) is gevestigd, dan wel de plaats waar daadwerkelijk de activiteiten worden verricht.        

Ondernemingswinst wordt proportioneel belast, dus naar een vast percentage van de netto winst.
       

Het kanton is bevoegd waar het Steuerdomizil ligt. Dit is voor de rechtspersoon de statutaire zetel.
       

De belastingtarieven op het niveau van het kanton verschillen aanzienlijk: wanneer men de tarieven in de hoofdsteden van de kantons vergelijkt, dan blijkt dat in het ene kanton tot drie maal zo veel belasting moet worden betaald als in een belastinggunstig kanton. 
       

Zie de brochure van het kanton Obwalden met het thema "Unternehmenssteuer: Obwalden europaweit Spitze!" De resultaten van dit onderzoek zijn in 2011 bevestigd door een studie van de KPMG. Zie ook de pagina Belastingen internationaal.
       

Het begrip "belastingparadijs" moet echter enigszins worden genuanceerd. Doordat de verschillende kantons verschillende wijzen van berekening van de netto winst kennen en bovendien sommige kantons een minimumtarief voor de Kapitalsteuern hanteren, moet in ieder individueel geval bekeken worden waar de zetel van de onderneming het beste gevestigd kan worden.
       

Het Kanton Bern kent voor de berekening van de Gewinnsteuer als enige kanton een "dreistufen" systeem waarbij wordt uitgegaan van een basis belasting (de einfache Steuer) op grond van een percentage van de winst tot CHF 50'000, van CHF 50'000 tot CHF 100'000 en van meer dan CHF 100'000. Deze einfache Steuer wordt vervolgens vermenigvuldigd met een factor (voor het kanton) en een individuele factor per gemeente.Zie art. 95 van het Steuergesetz van het kanton Bern van 21 mei 2000.
       

Doordat het kanton Bern bovendien geen minimum kent voor de Kapitalsteuer, biedt het kanton voor een onderneming met een bescheiden winst aantrekkelijke mogelijkheden.  
       

In het algemeen gelden op het niveau van het kanton twee tarieven voor de Gewinnsteuer of de vennootschapsbelasting: één tarief voor de Domizilgesellschaft en de Holdinggesellschaft en een ander tarief voor de vennootschappen die in Zwitserland bedrijfsactiviteiten verrichten.
       

.
       
         
         


 

waardeerwaardeer deze pagina

naar boven

inhoudsopgave
Domizilgesellschaft
Holdinggesellschaft
belastingparadijs

links
Obwalden
KPMG
Kanton Bern
Steuergesetz Bern
home sitemap zoom-uit  zoom-in tell-a-friend printer vriendelijke pagina