Category Archives: Uncategorized

Rekeninghouder in Zwitserland, woonplaats in het buitenland.

Voor een rekeninghouder in Zwitserland met woonplaats in het buitenland is het aanhouden van de rekening bepaald niet kosteloos. Onder omstandigheden kan een dergelijke rekening echter noodzakelijk zijn: indien u onroerend goed in Zwitserland bezit bijvoorbeeld of indien u in Zwitserland pensioen hebt opgebouwd waarvan in ieder geval een deel bij remigratie in Zwitserland moet blijven. De verschillen tussen de banken zijn groot. Het loont de moeite om te zien of de jaarlijks door uw bank in rekening gebrachte bedragen in verhouding redelijk zijn of niet. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de zogeheten Kontoführungsgebühren die Zwitserse banken voor het houden van de rekening in rekening brengen. Dit geldt overigens niet alleen voor buitenlandse cliënten met woonplaats in het buitenland, maar ook voor Zwitsers die in het buitenland wonen. Over deze laatste groep is in de Tagesanzeiger een interessant artikel verschenen: “Banken machen Schweizern im Ausland das … lees verder

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA Herziening

De Bundesrat heeft het ontwerp voor een herziening van het Mehrwertsteuergesetz gepubliceerd. Het betreft niet een volledige herziening, zoals oorspronkelijk gedacht, maar een deelherziening waarvan met name één aspect van belang is. De huidige situatie is deze: een in Zwitserland gevestigde onderneming die zowel diensten of producten levert aan in Zwitserland wonende afnemers als in het buitenland wonende afnemers en een omzet per jaar heeft van minder dan CHF 100’000, behoeft geen Mwst (BTW) in rekening te brengen. Op de factuur worden de desbetreffende wetsartikelen vermeld. In deze situatie is het derhalve niet van belang of de omzet in Zwitserland zelf of in het buitenland wordt gemaakt. Nieuw is echter dat voor de grens van maximaal CHF 100’000 omzet per jaar zowel de omzet in Zwitserland als die in het buitenland bepalend is. Het wetsontwerp presenteert dit als een verbetering, daar op dit moment voor de buitenlandse ondernemer geen ondergrens … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Uncategorized, Voor ondernemers | Tagged | 9 Comments

Wat kan er zo al mis gaan? Deel I.

Wanneer partijen het eens geworden zijn en een concept notariële koopovereenkomst gereed is, denk ik vaak met heimwee terug aan het Nederlandse systeem: volgens dit systeem zijn koop en levering gesplitst en controleert de notaris nog vóór inschrijving in het kadaster (dus: levering) of er wellicht nog snel beslag gelegd is. Ook de koper heeft de mogelijkheid om direct voor de levering te zien of het gekochte onroerend goed zich in de staat bevindt, waarin het zich ten tijde van de koop bevond. Daarmee zijn we dan direct bij het probleem dat zich bij Zwitserse systeem kan voordoen. Verkoper Jan verkoopt zijn huis aan koper Piet. Jan en Piet komen overeen dat Piet de koopsom betaalt op de dag waarop de koopovereenkomst notarieel wordt verleden en wel door betaling van de koopsom op de bankrekening van Jan. Beiden gaan op de 1e van de maand juni samen naar de notaris … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, Uncategorized, Valkuilen | Leave a comment

Een handy maakt impotent

Een boude uitspraak, inderdaad. U moet echter Anitra Eggler daarop aanspreken, schrijfster van enkele boeken over moderne communicatievormen die aan het denken zetten. Maar niet alleen mevrouw Anitra Eggler. In de bijlage bij de Tages Anzeiger van 1 juni 2013 kwam ik volgend artikel van Max Küng tegen dat ik hieronder vertaal: De ouderen onder ons zullen zich nog de tijd herinneren waarin een telefoon een kabel had en men zelden de telefoon pakte of ja, men moest receptioniste of telefoniste zijn. Dat waren tijden van de grote vrijheden. De technologie heeft ons leven veranderd, vooral sinds de handy is geworden tot de smartphone, de computer voor elke dag en elk moment. Wij zijn aan de smartphone uitgeleverd, wij zijn van “hem” afhankelijk. Wij staren op het kleine beeldschermpje, wij strelen de handy, meer dan wij per dag enig levend wezen strelen sinds wij Smartphones met een Touchscreen bezitten. En … lees verder

Posted in OpenHuisBlog, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Test voor in concubinaat levende partners

In Zwitserland is een registratie als partners voorbehouden aan partners van hetzelfde geslacht. Voor niet-gehuwden partners van verschillend geslacht bestaat in Zwitserland geen wettelijke regeling. Deze partners kunnen echter hun afspraken vastleggen in een Konkubinatsvertrag. Vooral in een situatie na emigratie is het zinvol om gemaakte afspraken vast te leggen voor de situatie tijdens de samenleving maar ook – indien dat nodig mocht worden – voor de situatie daarna. Wilt u weten of u volledig op de hoogte bent van de rechten en plichten jegens elkaar, jegens gemeenschappelijke kinderen en in geval van een overlijden van één van u beiden? Test uw kennis door te klikken op de foto. Een Konkubinatsvertrag kunt u zelf opstellen aan de hand van een voorbeeldcontract dan wel een dergelijk Vertrag laten opstellen. Het contract is vormvrij, dat wil zeggen dat voor de geldigheid geen speciale voorschriften gelden. Onder andere de volgende onderwerpen kunnen daarin … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Uncategorized | Leave a comment