Category Archives: Uncategorized

Waar lijdt u aan? Te veel doorzettingsvermogen of te weinig?

“Wir vergleichen Durchsetzungskraft mit Salz in einer Sauce. Wenn zu viel oder zu wenig Salz enthalten ist, kann man sich kaum auf weitere Aromen konzentrieren”. Sweetspot: een mooi woord om duidelijk te maken dat er een middenweg is tussen te veel en te weinig. Want te veel doorzettingsvermogen brengt u steeds met anderen in conflict en te weinig doorzettingsvermogen leidt tot niets. Bijna geen begrip kan zo zeer in positieve als in negatieve zin in een mens aanwezig zijn en zo zeer de kansen in het leven op succes, carrière en vriendschap beïnvloeden. De moeite waard dus om het begrip “doorzettingsvermogen” nader onder de loupe te nemen. Ik kan u daarbij gerust stellen: de juiste maat te vinden, schijnt geleerd te kunnen worden. In haar boek stelt Sophie Everett allereerst vast dat doorzettingsvermogen betrekking heeft op een vaardigheid die mensen in staat stelt op rustige en faire wijze succesvol uiting … lees verder

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Waarom hebben wij ruzie?

Het is goed om vast te stellen dat conflicten niet altijd te vermijden en soms zelfs heel nuttig kunnen zijn. Toch willen de meeste mensen een eenmaal gerezen conflict tot een goed einde brengen. Om dit te kunnen, is het goed om na te gaan waarom we eigenlijk ruzie hebben of zelf ruzie maken. Aan ruzie ligt in veruit de meeste gevallen een niet vervulde behoefte ten grondslag. Waarover had u de laatste keer ruzie? Met uw baas over een vakantiedag, met uw partner omdat hij zijn spullen niet opruimt terwijl u dat al zo vaak om gevraagd hebt of met uw buren omdat zij op onmogelijke tijd het grasveld gaan maaien? De behoefte aan vrijheid, de behoefte aan orde en de behoefte aan rust, in al deze gevallen wordt daaraan niet voldaan. Dat geeft stress en dit veroorzaakt weer een reactie. Een andere vraag is, hoe reageren wij daarop? … lees verder

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kopf oder Bauch of: op welke wijze beslist u?

Gerd Gigerenzer, directeur van het Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, maakt in zijn boek “Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition” duidelijk dat beslissen vanuit een “buikgevoel”, dus met uw intuitie, niet minder goed is dan beslissen met uw verstand, dus op grond van rationele argumenten. Tevens rekent de auteur af met het vooroordeel dat intuïtief beslissen behoort tot het domein van de vrouw en rationeel beslissen tot het domein van de man. De auteur legt dit uit. Wij zien intelligentie doorgaans als een bewuste, weloverwogen vorm van activiteit van onze hersenen. Ten onrechte. Veel in ons geestelijk leven, in ons denken dat tot handelen leidt, berust op onbewuste principes die met logica en verstand weinig te maken hebben. Anders gezegd: intuïtie is weten dat berust op in ons liggende rationele uitgangspunten waarvan we ons niet bewust zijn. Wat is dan beter: eerst overwegen en analyseren en … lees verder

Posted in Uncategorized | Leave a comment