Category Archives: OpenHuisBlog

Eigenmietwert 2017

Met het begrip “Eigenmietwert” heeft iedere nieuwe eigenaar van onroerend goed in Zwitserland problemen. Het houdt namelijk in dat een fictief bedrag, dat overeenkomt met een door de eigenaar te ontvangen huur indien het onroerend goed verhuurd zou worden, wordt gerekend tot het in Zwitserland belastbaar inkomen. Een inkomen, dat dus in feite niet wordt ontvangen. Daar staat weliswaar tegenover dat bepaalde kosten in aftrek kunnen worden gebracht, alsmede (een deel van) de in een bepaald jaar betaalde hypotheekrente. Ten eerste echter houdt niet ieder kanton rekening met de volledig betaalde hypotheekrente – het kanton Wallis bijvoorbeeld accepteert slechts 10% daarvan als aftrekpost – en ten tweede wegen doorgaans de aftrekposten niet op tegen de ambtelijk vastgestelde Eigenmietwert. Aldus blijft in verreweg de meeste gevallen een forse – fictieve – inkomenspost. Reeds enkele malen is in de politiek een aanloop genomen tot afschaffing van dit soort fictieve bijtelling. Tot nu … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

De centrale vraag op 10 februari 2014: hoe verder?

Op 9 februari a.s. kunnen de stemgerechtigde Zwitsers stemmen over het Masseneinwanderungsinitiative. Verwacht wordt dat het Initiative wordt aangenomen: voldoende reden om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor Zwitserland en met name voor de verhouding van Zwitserland tot de EU. Door hier te klikken komt u op een site waarop u de stemverhouding per kanton kunt zien. Een overzicht van de reacties in Europa: die Schweiz sagt: “Fuck the eu“! Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin? De SVP (de partij die zich duidelijk aan de rechter zijde van het politiek spectrum beweegt) toont zich optimistisch over de mogelijkheden met de EU opnieuw te onderhandelen na een aanname van haar Initiative. Andere geluiden zijn te horen van de vice-president van de EU Commissie, Viviane Reding “Es ist eine Illusion, zu meinen, die Personenfreizügigkeit könnte einzeln nachverhandelt werden” en van de EU-Botschafter Richard Jones “Die Vorstellung von Nachverhandlungen des … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, OpenHuisBlog, vragen | 1 Comment

Een nieuw heffingsysteem voor de Nederlandse inkomstenbelasting

Voor sommigen is dit goed nieuws, voor enkelen slecht: met name voor hen die door welke reden ook de waarde van Zwitsers onroerend goed aan de Nederlandse belastingdienst niet juist hebben opgegeven of die geld op een Zwitserse bank in het geheel niet hebben opgegeven. Voor deze groep worden de regels strenger: zij kunnen over een periode van 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomsten en vermogen. Bovendien wordt de boete verhoogd: vanaf 1 juli 2014 30% en vanaf 1 juli 2015 60% van de ontdoken belasting. Tegelijkertijd verdwijnt één van de laatste mogelijkheden om geld voor de Nederlandse fiscus te “verstoppen”: Zwitserland zal onder druk van de EU en conform de OECD standaard op enig moment de namen van de aandeelhouders moeten gaan publiceren, ook indien het gaat om een Aktiengesellschaft (AG of SA) met aandelen aan toonder. Kortom: een Societé anonyme zal zo anoniem niet meer zijn. Daar … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch, OpenHuisBlog | 3 Comments

Waar lijdt u aan? Te veel doorzettingsvermogen of te weinig?

“Wir vergleichen Durchsetzungskraft mit Salz in einer Sauce. Wenn zu viel oder zu wenig Salz enthalten ist, kann man sich kaum auf weitere Aromen konzentrieren”. Sweetspot: een mooi woord om duidelijk te maken dat er een middenweg is tussen te veel en te weinig. Want te veel doorzettingsvermogen brengt u steeds met anderen in conflict en te weinig doorzettingsvermogen leidt tot niets. Bijna geen begrip kan zo zeer in positieve als in negatieve zin in een mens aanwezig zijn en zo zeer de kansen in het leven op succes, carrière en vriendschap beïnvloeden. De moeite waard dus om het begrip “doorzettingsvermogen” nader onder de loupe te nemen. Ik kan u daarbij gerust stellen: de juiste maat te vinden, schijnt geleerd te kunnen worden. In haar boek stelt Sophie Everett allereerst vast dat doorzettingsvermogen betrekking heeft op een vaardigheid die mensen in staat stelt op rustige en faire wijze succesvol uiting … lees verder

Posted in OpenHuisBlog | Leave a comment

Geen stemrecht en toch een mening?

Vimentis informeert niet alleen, maar geeft de geïnteresseerden met woonplaats in of buiten Zwitserland de gelegenheid aan de hand van uw mening naar aanleiding van duidelijke vragen (16 stuks) de politiek in Zwitserland mee te bepalen. Daarnaast informeren de vele blogs over actuele onderwerpen hen die meer willen weten over hetgeen in de Zwitserse politiek leeft: van links tot rechts. Vimentis wordt gefinancierd door particulieren en is politiek onafhankelijk. Een voorbeeld van een bijdrage in Vimentis over een bijzonder actueel onderwerp: de Personenfreizügigkeit en het Abkommen tussen Zwitserland en de EU. Over dit onderwerp zal het Zwitserse (stem)volk in februari 2014 bij Volksinitiative stemmen. Wordt het Initiative aangenomen, zal dit mogelijk al dan niet binnen korte tijd grote gevolgen hebben voor inwoners van de EU. “Die Debatte über das Personenfreizügigkeitsabkommen (PZA) wird häufig von einer Vielzahl an Hoffnungen und Sorgen begleitet. Die vorliegende Studie liefert in leicht zugänglicher Form eine … lees verder

Posted in Actualiteiten, OpenHuisBlog | 1 Comment

Hoe begint u een e-mail in het Duits?

Een e-mail schrijven in het Duits is niet voor iedereen een koud kunstje, de daarbij behorende aanhef levert echter op zich vaak al hoofdbrekens op. Het probleem daarbij: wanneer de aanhef fout is, leest de ontvanger minder welwillend de tekst. Er is voldoende keus, maar welke keus is fout en welke goed? Ik ben voor dit – letterlijk – alledaagse probleem te rade gegaan bij Bettina Weber. Zij is een vaste columniste van de Tagesanzeiger en schrijft vooral over vragen van stijl. Enkele suggesties voor een aanhef: “Hallo” wordt veel door Duitsers gebruikt, maar is in Zwitserland ingeburgerd. Het woord “hallo” wordt anders ervaren dan in Nederland. Het is, zoals men dat hier noemt, “harmlos und absolut in Ordnung”. Wanneer men kritisch wil zijn: het is een beetje onpersoonlijk, wat vlak. “Hoi” kan ook, maar ook deze aanhef is niet volledig geslaagd. Het “Hoi” is namelijk een Schweizerdeutscher uitdrukking en … lees verder

Posted in OpenHuisBlog | Leave a comment

Welk kanton is het goedkoopste?

Met die vraag wordt dan meestal bedoeld: waar betaal ik de minste belasting? Ik moet u teleurstellen: deze vraag is niet te beantwoorden, althans niet wanneer ik niet beschik over meer gegevens. Een korte uitstap naar het Zwitserse belastingsysteem maakt dat duidelijker. Ieder kanton bepaalt zelf de tarieven, de aftrekposten en de vrije voet. Daarnaast hebben ook de gemeenten vergaande bevoegdheden. Behalve inkomstenbelasting op het niveau van het kanton en de gemeente heft verder ook de Bund belasting. Tot slot wordt ook vermogensbelasting geheven zowel door het kanton als de gemeente. Nu zijn er kantons die doorgaans als “belastingvriendelijk” bekend zijn, maar voor lagere inkomens bijzonder belastingonvriendelijk zijn. En omgekeerd: kantons waar de lagere inkomens weinig belasting betalen en de hogere inkomens veel. Echter, niet ieder kanton kent een progressief tarief. Rekenprogramma’s, zoals u vindt in “Hoeveel dagen moet ik werken om de belasting te betalen” zijn nuttig als eerste … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, OpenHuisBlog | Tagged , | 5 Comments

Een handy maakt impotent

Een boude uitspraak, inderdaad. U moet echter Anitra Eggler daarop aanspreken, schrijfster van enkele boeken over moderne communicatievormen die aan het denken zetten. Maar niet alleen mevrouw Anitra Eggler. In de bijlage bij de Tages Anzeiger van 1 juni 2013 kwam ik volgend artikel van Max Küng tegen dat ik hieronder vertaal: De ouderen onder ons zullen zich nog de tijd herinneren waarin een telefoon een kabel had en men zelden de telefoon pakte of ja, men moest receptioniste of telefoniste zijn. Dat waren tijden van de grote vrijheden. De technologie heeft ons leven veranderd, vooral sinds de handy is geworden tot de smartphone, de computer voor elke dag en elk moment. Wij zijn aan de smartphone uitgeleverd, wij zijn van “hem” afhankelijk. Wij staren op het kleine beeldschermpje, wij strelen de handy, meer dan wij per dag enig levend wezen strelen sinds wij Smartphones met een Touchscreen bezitten. En … lees verder

Posted in OpenHuisBlog, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Emigratie: uw inkomen en uitgaven in Zwitserland

Wie denkt aan emigratie naar Zwitserland, vraagt zich doorgaans ook af wat van het inkomen uit arbeid of van het pensioen in geval van emigratie daadwerkelijk overblijft. Vanzelfsprekend zijn de verschillen in woonkosten en in belastingtarieven per kanton erg verschillend, maar aan de hand van het doorsnee inkomen en de gemiddelde uitgaven per Zwitserse inwoner valt al veel zinnigs te zeggen. Gemiddeld beschikt een Zwitsers huishouden over een bruto inkomen uit arbeid van 7270 Franken per maand. Daarnaast ontvangt 5% van de inwoners een relevant inkomen uit vermogen. Na aftrek van de zogeheten obligatorische uitgaven bedraagt het besteedbaar inkomen gemiddeld CHF 6750 per maand Met “obligatorische” uitgaven zijn bedoeld: a) belastingen 11.9% b) bijdrage sociale verzekeringen 10% c) premie Krankenkasse 5.8% Het netto bedrag per maand wordt als volgt aan de volgende posten besteed: – wonen en energie: 15,4% – vervoer: 8,0 % – vrije tijd en ontspanning: 6,4% – … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

Tweede woningen en het Zweitwohnungsinitiative: hoe nu verder?

Of is er geen verder? Na de volksafstemming op 11 maart 2012 heerste algemeen het gevoel van verrassing: men was onaangenaam of aangenaam verrast, afhankelijk van de vraag of de algemene bouwstop voor tweede woningen in toeristische gebieden wel of niet als positief werd ingeschat. Daarover bestond verschil van mening. Vast staat in ieder geval dat het Initiative op 11 maart 2012 was aangenomen en dat dit velen onverwachts voor problemen stelde. Daarna begon vooral in de bergkantons, maar ook in Nidwalden en in mindere mate in Obwalden, een krachtige politieke lobby te werken aan een compromisvoorstel waardoor de economische gevolgen in ieder geval konden worden afgezwakt. Dit resulteerde in een Verordnung über den Bau von Zweitwohnungen van de Bundesrat. Deze verordening bepaalt dat na 1 januari 2013 uitgereikte bouwvergunningen in gemeenten waar reeds meer dan 20% van het totale woningenbestand bestond uit tweede woningen, nietig zouden zijn. Dit is … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment