Quellensteuer: wel gemakkelijk, maar niet geliefd. Terecht niet.

Indien een werknemer quellenbesteuert is, wordt de verschuldigde belasting op zijn bruto loon ingehouden. Dit geldt en gold voor de buitenlanders die niet beschikken over een Niederlassungsbewilligung (of C-Bewilligung) en evenmin over een eigen woning. In een dergelijk geval is de werkgever de belastingplichtige en moet deze ervoor zorgen dat belastingen worden ingehouden en afgedragen.

Het nadeel van Quellenbesteuerung – oftewel belastingheffing aan de bron – is dat met de werknemer persoonlijk betreffende aftrekposten geen rekening wordt gehouden. Dit nu zal in de toekomst veranderen. Dan zal een Quellenbesteuerter ook achteraf belastingaangifte kunnen doen, zoals iedere andere in Zwitserland wonende burger ook. Dit zal niet alleen voor diegene gelden die in Zwitserland wonen, maar ook voor hen die niet in Zwitserland wonen, maar hier wel een deel van hun inkomen verdienen.

De grond voor deze koerscorrectie is een oordeel van het Bundesgericht van 26 januari 2010, inhoudende dat de Quellenbesteuerung in bepaalde gevallen strijdig is aan het met de EU afgesloten Personenfreizügigkeitsabkommen. Dit heeft geleid tot een correctie voor zowel zogeheten Quasi-Ansässige (Quellensteuerpflichtige zonder woonplaats in Zwitserland, maar die hier meer dan 90% van hun wereldinkomen verdienen) of voor een daarmee gelijk te stellen groep als voor (tot nu toe) Quellenbesteuerte met woonplaats in

Afhankelijk van de hoogte van het in Zwitserland verdiende inkomen moet in de toekomst van ambtswege normaal belastingaangifte worden gedaan dan wel mag normaal belastingaangifte worden gedaan. In het laatste geval kan de belastingplichtige daarom verzoeken en een aansluitende, normale aangifte indienen en daarin hetzij inkomen of vermogen aangeven waarop de Quellenbesteuerung geen betrekking heeft, hetzij aftrekposten waarmee geen rekening is gehouden.

Het doel is gelijke behandeling van gelijke gevallen.

bankbiljettenDe groep Quasi-Ansässige (of daarmee te vergelijken personen) en de groep Quellenbesteuerte met woonplaats in Zwitserland worden aldus gelijk behandeld als de groep belastingplichtige personen die zelf, zoals gebruikelijk, zelf aangifte doen. Het belang is de mogelijkheid bij de aangifte zelf aanspraak te kunnen maken op aftrek wegens bepaalde posten. Welke posten aftrekbaar zijn, is na te lezen in het Steuergesetz van elk Kanton.

Bron: klik hier of op de foto.

Dit bericht kan ook voor u interessant zijn: de blauwe envelop.

 

This entry was posted in Financien, Juridisch, vragen and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply