Steuersatz, Steuerfuss, Steuererklärung und Steuersubjekt: duizelt het u?

In januari van ieder jaar uiterlijk zou u zich in een ideaalgeval moeten bezighouden met de belastingaangifte in Zwitserland over het afgelopen jaar.

Ieder Kanton kent niet alleen eigen tarieven (Steuersätze geheten) en een eigen aangifteformulier, maar ook eigen aftrekposten. Dit alles op grond van kantonale wetgeving en talloze kantonale verordeningen. Telt u daarbij de per gemeente verschillende Steuerfüsse, dan lijkt de chaos compleet.

Toch is dit niet zo erg als het lijkt. Er zijn uitgaven van de SSK (Schweizerische Steuerkonferenz) waarin veel verduidelijkt wordt, er zijn op het niveau van de Bund belastingwetten die een zekere ordening aanbrengen.

In deze bijdrage beperk ik mij tot aan de aangiften voor woningen en chalets door eigenaren met woonplaats in Nederland, de Zweitwohnungen dus.

Voor al deze eigenaren geldt dat Zwitserland bevoegd is belasting te heffen over het vermogen en het inkomen dat samenhangt en voortvloeit uit het in Zwitserland gelegen onroerend goed, verminderd met aftrekposten. Het vermogen wordt dan doorgaans gevormd door de amtlicher Wert (of Steuerwert) van opstal en grond, het inkomen wordt gevormd door de Eigenmietwert, eventueel deels vervangen door huurinkomsten, te verminderen met op dit onroerend goed rustende hypothecaire schuld en in verband daarmee betaalde hypothecaire rente.

Problemen zijn in sommige kantons te verwachten met de aftrekbaarheid van de hypothecaire schuld en rente alsmede met de berekening van de geldende Steuersatz. In enkele kantonale Steuergesetze is de volgende zin te lezen:

Steuerpflichtige ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten und Grundstücke im Kanton mindestens zu dem Steuersatz, der dem in der Schweiz erzielten Einkommen und dem in der Schweiz gelegenen Vermögen entspricht.

Hier wordt aangegeven welke minimum Steuersatz geldt, maar niet welke maximale Steuersatz geldt. Hiervoor moeten wij weer de Steuerinformationen van de SSK raadplegen. Voor het bepalen van de Steuersatz is het inkomen en vermogen in Nederland bepalend. Dat levert problemen op, niet alleen is dit een heel gedoe doordat de systematiek in Nederland volstrekt niet aansluit bij de systematiek van Zwitserland, maar wordt het doorgaans als onplezierig ervaren om alle Nederlandse, fiscale gegevens in het kader van de belastingaangifte in Zwitserland opnieuw aan de orde te stellen. Privacy, maar ook angst dat toch via een omweg tweemaal belasting wordt geheven over hetzelfde Steuerobjekt.

steuererklaerung.2014Mijn ervaringen zijn zo verschillend als maar enigszins mogelijk is: waar het ene kanton accepteert dat geen Nederlandse fiscale gegevens worden verstrekt, zo straft dit het andere kanton genadeloos af door steeds maar nieuwe gegevens op te vragen. Onlangs was dit het geval in een niet nader te noemen Kanton en een niet nader aan te duiden Treuhand, waarin voor ieder duidelijk was dat uiteindelijk de inkomsten- en vermogensbelasting nihil zou zijn. Voor de betrokkene ronduit belastend, voor mij een stimulans om aan de hand van een excelbestand orde te scheppen waar chaos dreigt.

Hebt u vragen over uw belastingaangifte? Welkom!

 

This entry was posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen. Bookmark the permalink.

3 Responses to Steuersatz, Steuerfuss, Steuererklärung und Steuersubjekt: duizelt het u?

  1. Pingback: Belastingaangifte: ten onrechte een stiefkind | Open huis: ons trefpunt

  2. martje says:

    Beste Eva,

    Mij zus en ik zijn sinds 2008 beide eigenaar van een chalet waarvoor we huurinkomsten hebben. We ontvangen elk jaar ieder op ons eigen adres de bundes, kanton en gemeinde aanslag die we ieder ook afzonderlijk netjes betalen. Klopt het dat dit ieder voor zich betaald moet worden? En denkt u dat het zinvol is de vermogens en inkomsten opgave helemaal in te vullen?

  3. Eva Hofkes says:

    Uw zuster en u hebben – begrijp ik – het chalet in Miteigentum verworven. Beiden zijn dan eigenaar en beiden moeten ieder apart aangifte doen en worden ook ieder apart naar hun “wirtschaftliche Leistungsfähigkeit” belast. Dit is althans in het Kanton Wallis de praktijk. Ik leid uit uw vraag af dat het chalet in het Kanton Wallis ligt? Ten aanzien van uw tweede vraag: dat kan zinvol zijn, maar hangt af van het elders belastbare inkomen en/of vermogen dat, zoals gezegd, in Wallis bepalend is voor de hoogte van de Steuersatz. Mijn advies is: probeert u dit jaar eens op beide manieren het biljet in te vullen en ga daarna aan de hand van artikel 32 resp. 60 van het Steuergesetz des Kantons Wallis na of het volledig invullen van het biljet tot een gunstiger resultaat leidt.

Leave a Reply