Denkt u aan een hypotheek? Zie hieronder recente, belangrijke wijzigingen:

1.         Op grond van zogeheten Selbstregulierungs-Mindeststandards berekenen de banken in Zwitserland op basis van inkomen en vermogen welk bedrag maximaal kan worden geleend, waarbij maatgevend is de driemaandelijks of jaarlijks te betalen hypotheekrente. Daarbij wordt uitgegaan van een fictieve rente van 5%. Indien de basis wordt gevormd door twee inkomens van toekomstige twee eigenaars, dan is dat alleen mogelijk indien beide hoofdelijk meeverbonden worden.

De achtergrond van deze strengere richtlijn was de oververhitting op de Zwitserse onroerend goedmarkt als gevolg van de historisch zeer lage hypotheekrente.

2.         Bovendien moet binnen vijftien jaar na het afsluiten van de hypotheek het toelaatbare maximaal te lenen bedrag beperkt zijn tot 2/3 van de zogeheten Belehnungswert (= het bedrag dat maximaal als krediet kan worden verstrekt). Dit betekent dat 1/3 van deze Belehnungswert binnen vijftien jaar moet zijn terugbetaald door middel van aflossingen.

Welk bedrag mag een bank als Belehnungswert hanteren?

Hier geldt nieuw het Niedestwertprinzip, dus het principe dat voor de vaststelling van de maximale beleningsgrondslag de laagste waarde geldt. Dit is doorgaans de door de bank vastgestelde waarde en dus niet de koopprijs.

Verandert er iets voor diegene die in het verleden een hypotheek heeft afgesloten?

Zolang de eigenaar niet van hypotheeknemer (doorgaans dus de bank) wisselt, zijn de strenge regels voor de eigenaar niet van belang.

banner_vragenTot slot: in een individueel geval kan het hard zijn om te moeten ervaren dat een bank niet tot kredietverstrekking bereid is of tot een te laag bedrag. Maar ook daarbij zijn twee overwegingen van belang: ten eerste is de achtergrond van de strenge regeling de buitengewoon aantrekkelijke hypotheekrenten – hetgeen toch positief kan uitwerken – en ten tweede is het beter om geen financiële risico’s te nemen dan na verloop van tijd te moeten zien dat de hypotheekrente niet meer op te brengen is. Dat geldt in nog grotere mate voor de aankoop van een tweede woning, vooral wanneer een deel van de rente door middel van huurinkomsten moet worden betaald.

Hypothekarzinsen im freien Fall: klik hier voor de januari 2015 geldende rentepercentages.

 

This entry was posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed. Bookmark the permalink.

Leave a Reply