Minimumkoers 1.20 CHF voor 1 EURO verrassend losgelaten: hoe nu verder?

Op donderdag 15 januari 2015 kwam het bericht dat de SNB, de Schweizerische Nationalbank, besloten had de koers van de Euro ten opzichte van de Zwitserse Franken niet langer te verdedigen. Vanaf 2011 kon worden gerekend met een vaste koersverhouding: een euro was 1.20 Franken “waard”. De SNB moest daartoe interveniëren, soms in bescheiden mate, soms met zeer grote sommen, maar het werkte. Het vertrouwen op de SNB was groot. Er bestond zekerheid.

Tot 15 januari 2015. Het onbegrip als ook de verontwaardiging is aanzienlijk. En geen wonder: op 13 januari 2015 bevestigde een lid van het bestuur van de SNB dat de ondergrens van 1.20 ook in de toekomst verdedigd zou worden. Twee dagen later was dit anders.

Natuurlijk zijn er goede redenen voor deze koerswijziging denkbaar en ook voor het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, ook de professionele partners en de Bundesrat, volledig verrast waren door dit besluit. Feit is echter dat de verwarring groot is. Na de – op zich verwachte – aankondiging door de EZB van het besluit tot koop van staatsleningen voor 60 miljard euro per maand tot 1 september 2016 is de opwaartse druk op de Franken nog meer toegenomen waardoor de koers van de euro onder pariteit is gevallen.

Klik hier voor een site met actuele koersen.

Het probleem is niet, hetgeen sommigen denken, de zwakke euro. Het probleem is de overgewaardeerde Zwitserse Franken. Juist is dit moeilijk te beïnvloeden. De SNB heeft weliswaar met ingang van 22 januari 2015 negatieve rente ingevoerd, maar het effect is bescheiden.

Wat betekent dit alles nu concreet?

Er is geen inkomens- of vermogensgroep denkbaar die niet de gevolgen zal ondervinden: de eigenaar van onroerend goed, degene die op zoek is (was?) naar een tweede woning, de werkgever, de werknemer en vooral de grensganger. De eigenaar van onroerend goed in Zwitserland kan zich weliswaar verheugen in een meerwaarde van circa 20% ten opzichte van de waarde op 14 januari 2015, maar dat geldt slechts voor zover het onroerend goed wordt verkocht aan een koper die in Zwitserse Franken betaalt en deze Franken vervolgens in euro’s worden omgewisseld. Dit levert zeker een voordeel op, maar de praktijk zal leren of de markt voor tweede woningen op hetzelfde niveau stand houdt. De hypotheekrente is weliswaar laag, maar indien de rente met euro’s moet worden betaald, is het voordeel weg.

Werknemers en grensgangers

Vooral in de ondernemingen die zich op export richten als ook in de horeca zijn de tijden hard en de verwachtingen laag. Gesproken wordt over verlagingen van het loon en van de kosten. Ten aanzien van grensgangers wordt gesproken over uitbetaling van hun loon in euro’s, daar zij het geld in hun eigen land in euro’s uitgeven en dus in koopkracht niet achter uitgaan. Dit nu wordt weer als discriminatoir beschouwd en zal op zichzelf tot druk op de niet-grensgangers leiden om akkoord te gaan met eveneens uitbetaling van lonen in euro’s.

Eigenaren en verhuurders van vakantiewoningen

Voor zover men zich richtte op EU-burgers, kan men besluiten de huren tot het euroniveau te verlagen. Ook dan moet rekening worden gehouden met minder inkomsten. In Zwitserland zelf zal men immers hoe dan ook uitgaven hebben in Zwitserse Franken die op dit moment duur moeten worden gekocht.

Ruhe bewahren JSADe Wirtschaftsminister zag dit onheil op donderdag 22 januari 2015 ook op zich afkomen, reden om uit te roepen “Rube bewahren”. Zelf heeft hij zich van deze raad niet veel aangetrokken. Op vrijdag 23 januari 2015 kondigde Bundesrat Johan Schneider-Ammann aan een gesprek te willen arrangeren om te praten over kostendalingen (lees voor de goed verstaander: loondalingen).  Dat gaf menigeen niet de verlangde “Ruhe”.

Hoe is het in de verre toekomst?

In het ideaalgeval wordt de Franken minder aantrekkelijk als “veilige haven” waardoor deze minder waard wordt dan de euro. Daardoor zal de koersverhouding weer richting 1.20 gaan. Dat is een serieus scenario, maar daarvoor is wel vereist dat de economische vooruitzichten in Zwitserland slechter worden. Diegenen die geïnteresseerd zijn in een tweede woning bevinden zich momenteel in de betere positie: het valutarisico moet en kan een belangrijk punt van onderhandeling zijn.

Bron: Tages Anzeiger van 23 januari 2015

 

 

 

This entry was posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers, vragen and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply