Geen werk meer, vergunning kwijt?

Het gaat hier om de volgende vraag: mag een werkloze EU-burger voor onbepaalde tijd in Zwitserland blijven? Of anders gezegd: leidt het einde van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk tot een gedwongen terugkeer?

Op 12 januari 2015 heeft het Bundesgericht deze vraag beantwoord (Urteil 2C_195/2014).

Het betrof een 40-jarige Duitser die in 2006 in Zwitserland was komen werken en wonen. In 2008 werd hij werklood. Van 2008 tot 2010 ontving hij een werkloosheidsuitkering. Daarna werd hij aanvankelijk van de Sozialhilfe. Nieuw werk was niet in zicht.

Inmiddels eindigde de vijfjaren-termijn van zijn vergunning (Aufenthaltsbewilligung B/EG). Hij verzocht om verlenging van deze vergunning. De vergunning werd verlengd, echter onder de voorwaarde dat hij opnieuw werk zou vinden. Zou hij werkloos blijven, dan zou de vergunning worden ingetrokken en zou hij dus Zwitserland moeten verlaten.

De zaak is aan het Bundesgericht voorgelegd.

Het Bundesgericht oordeelt als volgt: de Personenfreizügigkeit is niet onbegrensd. Het is niet in strijd met het Abkommen zur Personenfreizügigkeit de voorwaarde te stellen dat betrokkene werk vindt. Een recht om voor onbepaalde tijd in Zwitserland te blijven kan, aldus het Bundsgericht, niet worden gebaseerd op dit Abkommen.

De B/EG-vergunning van een EU-burger die in Zwitserland op grond van een arbeidscontract voor tenminste een jaar heeft gewerkt en vervolgens werkloos wordt, mag volgens het Bundesgericht slechts met één jaar worden verlengd. Dit betekent dat het recht om in Zwitserland te wonen (en te werken) eindigt een jaar nadat de betrokkene werkloos is geworden en de geldigheid van de vergunning is geëindigd.

Ohne Job - ohne BewilligungDat betekent ook dat in een dergelijk geval geen recht op Sozialhilfe bestaat. Dit geldt ook voor de familieleden voor zover hun geen zelfstandig recht op een verblijfsvergunning toekomt. Voor de betrokkenen kan dit heel hard zijn. Het risico van werkloosheid is immers niet geheel uit te sluiten. Het is beter dit risico te kennen voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend dan een onaangename verrassing op een te laat tijdstip.

This entry was posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply