BTW – Mwst – TVA Herziening

De Bundesrat heeft het ontwerp voor een herziening van het Mehrwertsteuergesetz gepubliceerd. Het betreft niet een volledige herziening, zoals oorspronkelijk gedacht, maar een deelherziening waarvan met name één aspect van belang is.

De huidige situatie is deze: een in Zwitserland gevestigde onderneming die zowel diensten of producten levert aan in Zwitserland wonende afnemers als in het buitenland wonende afnemers en een omzet per jaar heeft van minder dan CHF 100’000, behoeft geen Mwst (BTW) in rekening te brengen. Op de factuur worden de desbetreffende wetsartikelen vermeld.

In deze situatie is het derhalve niet van belang of de omzet in Zwitserland zelf of in het buitenland wordt gemaakt.

Nieuw is echter dat voor de grens van maximaal CHF 100’000 omzet per jaar zowel de omzet in Zwitserland als die in het buitenland bepalend is. Het wetsontwerp presenteert dit als een verbetering, daar op dit moment voor de buitenlandse ondernemer geen ondergrens bestaat. Dit is op zich correct. Toch betekent dit voor een aantal in Zwitserland gevestigde ondernemingen, anders dan het wetsontwerp ons wil doen geloven, een nadeel.

Een andere – belangrijke wijziging – is dat buitenlandse ondernemingen die on-line producten leveren in Zwitserland, niet meer vrij van omzetbelasting  kunnen leveren. Weliswaar zijn zendingen tot een bedrag van CHF 5.= ook na invoering van dit wetsontwerp vrij van Mwst, maar ook dan geldt voor een dergelijke onderneming dat Mwst moet worden berekend, zodra de grens van CHF 100’000 wordt overschreden, derhalve vanaf 20’000 zendingen naar het buitenland wordt een zending, zelfs als de waarde daarvan slechts CHF 5.= is, belast met Mwst.

Overige wijzigingen die met dit wetsontwerp worden beoogd, zijn minder interessant. Ik noem deze daarom kort:

– Rückkehr zur Margenbesteuerung im Kunsthandel

– Vereinfachung für Gemeinwesen, aber Belastung der Parkplätze im Gemeingebrauch

– Neue Ausnahme für gesetzliche Präventionsaufgaben

– Neue Ausnahme für (Genen-)Leistungen an Gönner.

euro-chf

Wilt u meer informatie? Uw vragen zijn welkom.

This entry was posted in Actualiteiten, Financien, Uncategorized, Voor ondernemers and tagged . Bookmark the permalink.

9 Responses to BTW – Mwst – TVA Herziening

 1. Trea says:

  Hallo, ben nieuw hier, maar heb toch al wel een vraag:
  Stel dat wij op ons werk een beweegbare zwembadvloer gaan leveren aan een eindgebruiker in Zwitserland, hoe gaat dat dan met de BTW?
  De opdracht komt waarschijnlijk van een aannemer aldaar, kan hij dan voor ons ook het BTW gedeelte in Zwisterland regelen, wij hebben daar nl. geen ervaring mee…..
  Grtz. Trea

 2. Eva Hofkes says:

  Dag Trea,
  uw vraag komt – wanneer ik het goed zie – overeen met een reeds gestelde vraag. Ik zal het antwoord op die vraag daarom hieronder nog eens vermelden, waarbij in uw geval er wellicht geen sprake zal zijn van te verrichten werkzaamheden, maar alleen van een te leveren zaak (een zwembadvloer). U doet er verstandig aan het contract te sluiten met de aannemer in Zwitserland, niet met de eindgebruiker.

  Hier dan het antwoord op de eerdere vraag:
  Bepalend is waar de werkzaamheden worden verricht. Dat is in dit geval Zwitserland. Dit betekent dat 8% Mehrwertsteuer (of TVA) moet worden afgedragen over het totaal van geleverd werk en materiaal. Niet beslissend is dus dat de werkzaamheden door een Nederlandse timmerman in opdracht van een Nederlander worden verricht. Voor de afdracht dient ofwel een in Zwitserland gevestigde onderneming – met een MwSt/TVA-nummer – bereid gevonden worden de verschuldigde omzetbelasting te voldoen, ofwel dient een bedrag als borg te worden gestort.
  Verder moeten de werkzaamheden tijdig (dwz voor aanvang) gemeld worden en moet aan de hand van de offerte kunnen worden aangetoond dat er geen sprake is van Lohndumping. Indien niet wordt gemeld en er controle plaatsvindt, volgt in beginsel een bouwstop en een boete.

 3. Trea says:

  Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Stel dat er geen bedrijf is die de verschuldigde omzetbelasting voor je kan voldoen, wat moet je dan voor stappen ondernemen?

 4. Eva Hofkes says:

  Dan moet aan de hand van een factuur de Mehrwertsteuer vooruit betaald worden. Zonder betaling kan de te leveren zaak niet worden ingevoerd.
  Het zou me overigens verbazen indien er niet in Zwitserland ook een aannemer bij het werk betrokken was. De bodem moet immers geplaatst worden. Indien uw firma ook werkzaamheden laat verrichten, moet het werk bovendien vantevoren worden gemeld (https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=de).

 5. Trea says:

  Geachte, er kwam een kleine vakantie tussendoor, maar dit onderwerp blijft hier een belangrijk item. De plaatsing van de vloer wordt door de medewerkers van het Nederlandse bedrijf gedaan, wel in overleg

 6. Trea says:

  oeps, dat ging te snel… maar dat gaat qua planning etc. wel in overleg met de aannemer aldaar, wat overigens wel een Zwitsers bedrijf is. Is een registratie bij de Zwitsere belastingdienst dan nodig? En is dat een eenvoudige exercitie of komt daar best veel bij kijken?

 7. Eva Hofkes says:

  Ik begrijp dat de vraag luidt of een Nederlands bedrijf dat eenmalig een vloer gaat plaatsen in Zwitserland bij de Zwitserse belastingdienst geregistreerd moet worden. Deze vraag valt mijns inziens in twee vragen uiteen: is het Nederlandse bedrijf Mehrwertsteuer verschuldigd over de in Zwitserland geleverde diensten (a) en kan het Nederlandse bedrijf in Zwitserland voor deze opdracht geregistreerd worden (b). Antwoord op de eerste vraag luidt: ja. Antwoord op de tweede vraag luidt: neen. Zoals ik al eerder schreef, het is daarom het beste de afdrachtplicht via het Zwitserse bedrijf te regelen en wel voor het plaatsen van de vloer.

 8. Trea says:

  Als het totale factuurbedrag excl. BTW de 100.000 euro overschrijdt en er kans is dat we vaker dergelijke producten gaan verkopen in Zwitserland, dan is het registreren in Zwisterland wel nodig?

 9. Eva Hofkes says:

  Ik begrijp dat u bedoelt het registreren als onderneming in het handelsregister in Zwitserland. Wanneer u beschikt over een adres en een vertegenwoordiger in Zwitserland, kunt u dit overwegen. Een bepaalde omzet is daarvoor niet vereist, maar natuurlijk wel een daadwerkelijke vestiging(sadres) in Zwitserland.

Leave a Reply