Komt weldra een nieuwe minimumkoers van de euro tegenover de Franken?

Sinds het abrupt loslaten van de ondergrens van 1.20 voor een euro per Franken schatten ondernemingen, toerisme, economen en de Bundesrat de economische vooruitzichten somber in. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ziet zich dagelijks geconfronteerd met vorderingen om steun vanuit verschillende groeperingen en Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf macht zich zorgen over de te verwachten verminderde staatsinkomsten.

De politieke partijen SVP, FDP en CVP overleggen intensief over een “Regulierungspaket”, bestaande uit slankere staat, afbouwen van bürocratie, lagere belastingen. Deze partijen zijn het op enkele punten met elkaar eens, maar op veel meer met elkaar oneens. Noch de politiek, noch de “markt” verwacht daar veel van.

Nu de aanvankelijke verwachting dat de euro zich wel op zo’n 1.10 Franken “einpendeln” zal, niet is uitgekomen, heeft Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf het initiatief genomen tot een analyse van de situatie. Dit heeft geleid tot een “Analysepaper des Bundes”.

Het doel van dit Analysepaper is “die Geldkonjunktur und die allgemeine Wirtschaftspolitik inhaltlich und kommunikativ zu koordinieren”. Dat klinkt op zich neutraal en onschuldig, maar is, gelet op artikel 99 van de Grondwet, opmerkelijk. Dit artikel bepaalt dat de Schweizerische Nationalbank (SNB) als onafhankelijke Zentralbank verantwoordelijk is voor de geld- en valutapolitiek van Zwitserland. Het politieke doel van de Bundesrat is dan ook voorzichtig geformuleerd: “Allenfalls könnte auch ein neuer Mindestkurs erwogen werden”.

Ondanks deze voorzichtige woorden is de boodschap duidelijk: op het hoogste politieke niveau is men niet tevreden met de abrupte beëindiging van de ondergrens van 1.20 Franken per euro. Nu ook wordt ingezien dat geen beleidsmaatregelen geschikt zullen zijn wezenlijke economische schade voor het land te beperken, wordt geprobeerd door “regelmatig en intensief” overleg invloed te herwinnen op de SNB.

bundesrat_2
Onduidelijk is hoe dit zich verhoudt tot de in de grondwet verankerde onafhankelijkheid van de SNB. Daarover maakt echter zich niet iedereen even veel zorgen. Boze tongen beweren dat de SNB onder politieke druk – met name vanuit de SVP – onverwacht de ondergrens van 1.20 heeft losgelaten.

Kijkend naar het primaire doel van de SNB – het bewaken van de prijsstabiliteit – is overleg tussen de verschillende gremia mijns inziens niet a priori af te wijzen.

This entry was posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply