Eigenmietwert 2017

Eigenmietwert.2017Met het begrip “Eigenmietwert” heeft iedere nieuwe eigenaar van onroerend goed in Zwitserland problemen. Het houdt namelijk in dat een fictief bedrag, dat overeenkomt met een door de eigenaar te ontvangen huur indien het onroerend goed verhuurd zou worden, wordt gerekend tot het in Zwitserland belastbaar inkomen. Een inkomen, dat dus in feite niet wordt ontvangen.

Daar staat weliswaar tegenover dat bepaalde kosten in aftrek kunnen worden gebracht, alsmede (een deel van) de in een bepaald jaar betaalde hypotheekrente. Ten eerste echter houdt niet ieder kanton rekening met de volledig betaalde hypotheekrente – het kanton Wallis bijvoorbeeld accepteert slechts 10% daarvan als aftrekpost – en ten tweede wegen doorgaans de aftrekposten niet op tegen de ambtelijk vastgestelde Eigenmietwert. Aldus blijft in verreweg de meeste gevallen een forse – fictieve – inkomenspost.

Reeds enkele malen is in de politiek een aanloop genomen tot afschaffing van dit soort fictieve bijtelling. Tot nu toe zijn alle pogingen mislukt. De meest recente heeft echter kans van slagen, daar nu ook de tegenstanders bereid zijn te accepteren dat dan ook alle aftrekposten worden geschrapt. De systeemwisseling zal dus neutraal kunnen zijn en dat is een vereiste voor succes.

Op dit moment is nog onzeker of de systeemwisseling alleen geldt voor onroerend goed dat door de eigenaar wordt bewoond dan wel ook voor de zogeheten tweede woningen.

Voor meer informatie: zie Tages Anzeiger 17.08.2017

 

This entry was posted in Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply