Erbschaftssteuer

De meeste kantons kennen geen successiebelasting, althans niet voor een vererving tussen echtelieden, ingeschreven partners en afstammelingen in de rechte lijn, dus kinderen en ouders.

Het verschil tussen de verschillende kantons heeft er niet alleen toe geleid dat een toekomstige erflater zijn of haar woonplaats heeft verlegd naar een ander kanton – met een fiscaal gunstiger klimaat – maar ook tot huwelijken kort tot zeer kort voor het overlijden van de toekomstige, zeer rijke erflater.

Dit heeft geleid tot de meer wezenlijke vraag of het juist is dat vererving van een nalatenschap, ongeacht de hoogte daarvan, vrijgesteld is van belasting. Aldus worden de rijken rijker en de middenstand wordt armer.

Uitgangspunt was daarbij dat nalatenschappen tot CHF 2’000’000 belastingvrij blijven, maar dat op Bundesniveau daarboven een belasting tot 20% wordt geheven. Er bestaat overigens tal van uitzonderingen waardoor het Initiative, eenmaal wet, maar een zeer kleine groep rijke inwoners van Zwitserland zal betreffen.

Deze maatschappelijke discussie zal dit jaar in Zwitserland gevoerd worden. Vanuit de Economiesuisse is massief weerstand aangekondigd. Het Initiative zur Erbschaftssteuer zal leiden tot een felle discussie en tot slot stemming door de Zwitserse burgers.

Meer informatie? Klik op Erbschaftssteuer.

Nederlanders die inwoner zijn van Zwitserland hebben onder bepaalde omstandigheden ook nog te maken met de Nederlandse Successiewet.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Welkom!

 

This entry was posted in Actualiteiten, Emigratie, Financien, Juridisch, vragen and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Erbschaftssteuer

 1. Rood says:

  Beste Eva, Ik bezit samen met broer een appartement in Wallis. Ik ben woonachtig in Nederland. In mijn testament staat dat mijn aandeel in de woning op Riederalp eerst naar mijn partner gaat en bij zijn overlijden naar mijn broer of zijn erfgenamen.
  Is het Nederlands erfrecht ook geldig in Zwitserland volgens het IPR? Moet ik in Zwisterland erfbelasting betalen? Ik begrijp dat die nogal fors is, > 20 procent van de kadasterwaarde?

 2. Eva Hofkes says:

  U en uw broer zijn beiden, zo begrijp ik, mede-eigenaar, dus voor 50% – dan wel volgens een andere verdeling – eigenaar?

  Indien dit het geval is, kan uw aandeel als juridisch zelfstandig aandeel vererfd worden. Indien de erflater in Nederland woonachtig was, is de Nederlandse staat bevoegd over de economische waarde, dus de waarde in het vrije verkeer en niet de amtlicher Wert, van het appartement erfbelasting te heffen (voor zover natuurlijk er geen sprake is van een vrijstelling). In Zwitserland is geen erfbelasting verschuldigd.

  Bepalingen in een testament naar Nederlandse recht worden in Zwitserland inderdaad erkend. Om het thans u toebehorende aandeel in de eigendom op zijn naam te krijgen, zal uw partner echter te gelegener tijd nog wel inschrijving in het Grundbuch moeten verlangen.

Leave a Reply