Internationaal erfrecht: goed om te weten

Behalve voor het huwelijksgoederenrecht is Schweizerisches Internationales Privatrecht (IPR) van belang voor alle erfrechtelijke vragen.

Indien de laatste woonplaats van een erflater ligt in Zwitserland, is de Zwitserse overheid en de Zwitserse rechter bevoegd tot de vaststelling en afwikkeling van de nalatenschap. Bepalend is daarbij de plaats waar de nalatenschap zich bevindt. Concreet: behoort een in het kanton Wallis of Bern gelegen onroerend goed tot de nalatenschap, dan is het kanton Wallis respectievelijk Bern bevoegd.

Indien de tot de nalatenschap behorende goederen zich in meerdere kantons bevinden, is de kantonale overheid bevoegd die als eerste bij de afwikkeling van de nalatenschap is betrokken.

Tot zover de vraag naar de bevoegdheid van de Zwitserse overheid.

Even belangrijk is de vraag naar het toepasselijke recht. Het Zwitserse IPR stelt voorop dat op een nalatenschap van een erflater die zijn laatste woonplaats in Zwitserland had, Zwitsers recht van toepassing is.

Lid 2 van artikel 90 IPR maakt daarop een uitzondering: een persoon met een andere nationaliteit, zoals een Nederlander, kan door middel van een testament of een Ehevertrag (te vergelijken met huwelijkse voorwaarden) op zijn nalatenschap Nederlands recht van toepassing verklaren. De Zwitserse rechter is in dat geval verplicht de nalatenschap naar Nederlands recht af te wikkelen.

Deze mogelijkheid vervalt echter met het verliezen van het Nederlandse staatsburgerschap dan wel het verkrijgen van het Zwitserse staatsburgerschap: een eventueel voor dat tijdstip gemaakte rechtskeuze vervalt.

Waarop heeft het toepasselijke recht – het Zwitserse of het Nederlandse recht – nu betrekking:

a) op de vaststelling van hetgeen tot de nalatenschap behoort

b) wie recht heeft op de nalatenschap en in welke omvang (daaronder ook begrepen de zogeheten legitieme portie)

c) wie verantwoordelijk is voor de schulden van de nalatenschap

d) welke maatregelen de erven ten dienste staan

Tot slot: het Zwitserse recht kent het Erbvertrag. Hiermee kunt u een groot aantal zaken regelen en wel in harmonie met uw toekomstige erven. In combinatie met een Ehevertrag en eventueel een (handgeschreven) testament hebt u uw zaken werkelijk goed voor elkaar.

Omdat het leven niet alleen maar “zorgen voor later” is: Het Volle Leven” van Judith Herzberg:

Zullen we
zei ze
samen
in een groot bed
in een hotel-
kamer
gaan liggen
met pyama’s
aan en
dan de
knecht
taart
laten brengen?

 

 

This entry was posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Internationaal erfrecht: goed om te weten

  1. Pingback: Emigratie: waar u zeker niet aan denkt! | Open huis: ons trefpunt

Leave a Reply