Kopf oder Bauch of: op welke wijze beslist u?

Gerd Gigerenzer, directeur van het Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, maakt in zijn boek “Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition” duidelijk dat beslissen vanuit een “buikgevoel”, dus met uw intuitie, niet minder goed is dan beslissen met uw verstand, dus op grond van rationele argumenten.

Tevens rekent de auteur af met het vooroordeel dat intuïtief beslissen behoort tot het domein van de vrouw en rationeel beslissen tot het domein van de man.

De auteur legt dit uit. Wij zien intelligentie doorgaans als een bewuste, weloverwogen vorm van activiteit van onze hersenen. Ten onrechte. Veel in ons geestelijk leven, in ons denken dat tot handelen leidt, berust op onbewuste principes die met logica en verstand weinig te maken hebben. Anders gezegd: intuïtie is weten dat berust op in ons liggende rationele uitgangspunten waarvan we ons niet bewust zijn.

Wat is dan beter: eerst overwegen en analyseren en dan pas beslissen dan wel luisteren naar uw gevoel en het verstand uitschakelen?

Geen van beide. De auteur beschrijft dat niet de ene methode altijd en onder alle omstandigheden beter is dan de andere. Bepalend is de aard en mate van de risico’s waaraan degene die moet beslissen, is blootgesteld. Gaat het om risico’s die niet bekend zijn, zoals bij het kiezen van een levenspartner, dan heeft het geen zin om terug te grijpen op logica en statistieken. Anders is het indien er sprake is van redelijk goed in te schatten risico’s.

Hoe werkt intuïtie?

Dan Horan is rechercheur. Zijn taak is het onder de stroom van passagiers die dagelijks op het vliegveld van Los Angeles landen, diegenen eruit te halen die niet, zoals al die duizenden anderen op een dag, een pyjama, tandenborstel en een boek in hun koffer meedragen maar dollars of verdovende middelen. Op een dag landde een onopvallend geklede vrouw met een onopvallend zwarte rolkoffer, zoals duizenden anderen ook op die dag. Twee minuten later was zij gearresteerd: 200.000 dollar werden in beslag genomen. Op de vraag hoe Dogan dit wist, antwoordde hij simpel “ik kan het zelf niet verklaren”.

  • Intuïtie? Ja, maar gebaseerd op ervaring en dus onbewuste intelligentie.

Lonen ratio, logica en statistiek?
Ja, zeker. Wanneer de risico’s in te schatten zijn, loont het om deze na te gaan en rationeel te wegen. Het is goed om in dit verband drie misvattingen te corrigeren:

* Intuïtie is niet per definitie minder goed dan bewust afwegen
* complexe problemen vereisen niet per definitie complexe oplossingen
* meer informatie, meer berekeningen en meer tijd zijn niet altijd beterBauchentscheidungen. april 2013

Mijn advies: waar en wanneer een risico in te schatten is, ga dit na of laat dit nagaan (lekt het dak van het huis van onze keuze, kan ik een vergunning verkrijgen, is het financieel haalbaar, kan mijn idee of onderneming daar succesvol zijn) en heb, wanneer u de goede en kwade kansen zo goed mogelijk kunt inschatten, de moed om daarna te vertrouwen op uw op ervaring en onbewuste intelligentie gebaseerde intuïtie.

Met het inschatten van de risico’s kan ik u helpen, het overige kunt u zelf.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply