Er was eens een jonge boer: dank zij zonnewarmte van zwijnenhoeder tot miljonair. En u?

Te weinig bekend is de mogelijkheid om in het eigen chalet moderne methoden van warmwatervoorziening en verwarming toe te passen. In veel kantons zijn de kosten daarvan aftrekbaar. Daar ieder die in Zwitserland onroerend goed bezit, belasting betaalt over het fictieve inkomen dat wordt aangeduid als “Eigenmietwert”, “Eigengebrauch” of “valeur locative”, zal iedere aftrek welkom zijn.

Tot voor kort gold nog de Dumont Praxis: daardoor werden kosten pas aftrekbaar na het verstrijken van vijf jaar vanaf de eigendomsverkrijging. Nu zijn dergelijke kosten direct aftrekbaar. Niet alleen voor de inkomstenbelasting, maar ook te zijner tijd voor de zogeheten Grundstückgewinnsteuer.

Een zorgvuldige planning van op zichzelf aftrekbare kosten is belangrijk.

Globaal moet onderscheid worden gemaakt tussen Solar-cellen waardoor warm water wordt opgewekt en Photovoltaik-cellen waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Vooral bij een gunstige ligging van het chalet in gebieden waar het aantal zonne-uren meer dan gemiddeld groot is, kan een investering lonen indien het chalet nu met olie of met elektriciteit wordt verwarmd. Daarbij is het goed om niet alleen de huidige kosten van olie en elektriciteit in de kostenberekening te betrekken, maar ook de in de toekomst verwachte kosten. Een stijging van zowel de olieprijzen als die van elektriciteit is onvermijdelijk.

De eigenaar van een chalet met Photovoltaik-cellen betaalt – afgezien van de investering – echter niets voor de elektriciteit, integendeel, hetgeen niet zelf wordt benut, wordt in het net teruggevoerd. Daarvoor wordt een vergoeding betaald van 0.35 Fr. per Kilowattuur.

Een, waar gebeurd, verhaal in het Simmenthal, in het kanton Bern, kan snel duidelijk maken wat het effect kan zijn van een zinvolle investering in zonne-energie:

Er was eens een jonge boer die zijn dagen verbracht met het fokken van zwijnen. Deze verbleven in een zeer ruime stal, waarvan het dak op het zuidoosten was gericht. De boer had een vrouw, die iets verder vooruit keek dan hij. Zij kwam op het idee om de gehele voorzijde van het dak te voorzien van Photovoltaik-cellen. De vergoeding voor de energie die zij in het net konden leveren, was zo hoog dat de boer en de boerin konden stoppen met de zwijnenfokkerij. Later hebben anderen het voorbeeld gevolgd waardoor uiteindelijk de plaatselijke industrie en bevolking konden worden voorzien van stroom “van hier”.

oooToegegeven, wij hebben niet allemaal een dak zo groot als dat van deze boer en boerin, maar u hebt in ieder geval een idee en het begin van een plan om de warmwatervoorziening en de verwarming in uw chalet zinvol te moderniseren en tevens geld te sparen.

Klik voor de bron van dit artikel op de hiernaast staande foto.

This entry was posted in Onroerend goed. Bookmark the permalink.

Leave a Reply