Waar lijdt u aan? Te veel doorzettingsvermogen of te weinig?

“Wir vergleichen Durchsetzungskraft mit Salz in einer Sauce. Wenn zu viel oder zu wenig Salz enthalten ist, kann man sich kaum auf weitere Aromen konzentrieren”.

Sweetspot: een mooi woord om duidelijk te maken dat er een middenweg is tussen te veel en te weinig. Want te veel doorzettingsvermogen brengt u steeds met anderen in conflict en te weinig doorzettingsvermogen leidt tot niets.

Bijna geen begrip kan zo zeer in positieve als in negatieve zin in een mens aanwezig zijn en zo zeer de kansen in het leven op succes, carrière en vriendschap beïnvloeden. De moeite waard dus om het begrip “doorzettingsvermogen” nader onder de loupe te nemen. Ik kan u daarbij gerust stellen: de juiste maat te vinden, schijnt geleerd te kunnen worden.

In haar boek stelt Sophie Everett allereerst vast dat doorzettingsvermogen betrekking heeft op een vaardigheid die mensen in staat stelt op rustige en faire wijze succesvol uiting te geven aan zijn gevoelens, wensen, meningen en aanspraken onder gelijktijdig erkenning van de gevoelens, wensen, meningen en aanspraken van de ander. Het evenwicht wordt daar gevonden waar aan de ene kant de eigen wensen worden nagestreefd en aan de andere kant de wensen van de ander niet worden genegeerd of zelfs erkend. Anders gezegd: wie attent is op de gevoelens en wensen van de ander, hoeft niet bang te zijn om te verlangen dat ook de eigen gevoelens worden gerespecteerd.

Interessant vond ik de constatering in het boek van Sophie Everett dat dominante, agressieve karakters het bereiken van een compromis als een zwaktebod aanvoelen. Een interactie op die wijze leidt vaak tot twee verliezers, terwijl voor hen die de juiste maat aan doorzettingsvermogen kunnen hanteren, het bereiken van een compromis een normaal en te accepteren gevolg is van het feit dat anderen een andere mening kunnen hebben.

doorzettingsvermogenTegenover de doorzetters, zoals dit meisje hiernaast op de foto, zijn er ook de mensen die bang zijn hun wensen te uiten, uit angst voor conflicten of schuldgevoelens of vanuit een gevoel dat men “lief” moet zijn om ook “lief” gevonden te worden. Dat zijn diegenen die altijd toegeven, hetzij door te zwijgen, hetzij door de eigen wensen ondergeschikt te maken aan die van de ander. Werkt dit wel? Nee, en zeker niet op de lange termijn. Het leidt tot frustratie en wrok, welke negatieve gevoelens zich uiteindelijk richten op diegene met het (te) sterke doorzettingsvermogen die dan stom verbaasd tegen de hoop scherven aankijkt.

En dan het positieve punt: een checklist om te leren de juiste maat aan doorzettingsvermogen te hanteren, zowel voor hen die met een te sterk doorzettingsvermogen als voor hen die met een te zwak doorzettingsvermogen behept zijn.

Vijf tips voor hen die lijden aan te veel doorzettingsvermogen:

  1. Minder is meer. Vat uw eisen of wensen kort samen. Hebt u tien argumenten in uw hoofd om aan te tonen dat het moet gaan zoals u wilt? Gebruik er twee. De anderen houdt u in petto. Of wilt u als een pantserauto overkomen die bereid is over iemand heen te walsen?
  2. Wees aardig. Ook uw “tegenpartij” heeft haar of zijn gevoelens. Kwets deze niet. Probeer zelfs belang te stellen in de wensen van de ander. Herhaal ze en toon begrip. Dat geeft rust en daarmee geeft u de ander nog geen gelijk. U laat slechts zien dat u respect kunt opbrengen voor een andere mening. Ook als uw mening uiteindelijk de doorslag geeft, is het goed om het standpunt van de ander te kennen. U kunt daar de volgende keer rekening mee houden.
  3. Wees niet bot: indien u voorstel A afwijst, hoeft u dat niet direct te doen. U kunt ook aangeven dat u bereid bent daarover serieus na te denken en daarop zult terugkomen. U kunt dan ook beter aangeven waarom u het voorstel van de ander niet kunt accepteren.
  4. Indien u al niet in kunt gaan op de wensen van de ander, overleg dan bij u zelf of u wellicht “next best” kunt voorstellen. Wanneer A niet gaat, kan B wel mogelijk zijn. Het kan de opening bieden voor een nieuwe en betere vorm van overleg.
  5. Wees niet bang om bij vrienden en familie na te vragen hoe zij in de praktijk uw stijl van onderhandelen ervaren als het gaat om het bereiken van de door u gestelde doelen. En…. wees niet bang voor kritiek, sterker nog, laat merken dat u kritiek op prijs stelt en bereid bent uw gedrag bij te stellen. Het levert u een schat aan mogelijkheden op om uw overtuigingsstijl te verbeteren.

Vijf tips voor hen die lijden aan te weinig doorzettingsvermogen:

  1. Ga er nooit van uit dat uw gesprekspartner wel weet wat u wilt of nodig hebt. Zeg zelf op rustige en duidelijk wijze wat u zou willen. Schuldgevoelens zijn misplaatst. Verontschuldig u niet steeds. Vraag niet al maar of het voor de ander zo wel in orde is. U zegt wat u vindt en wilt, de ander doet dit ook. Dat is gelijkwaardigheid.
  2. Let op de toonhoogte, lichaamstaal en volume: ga niet snel of opgewonden praten, boos of met stemverheffing. Sta ontspannen, zit ontspannen en kijk de ander in de ogen.
  3. Houdt vol, ook indien u niet direct succes boekt door een andere tactiek te hanteren. Vraag u zelf of het loont om in een bepaalde situatie “hard” te blijven. Indien ja, herhaal uw wensen in steeds andere bewoordingen en blijft rustig, maar vasthoudend.
  4. Sta geen emoties toe of, ten minste, toon deze niet. Blijf op uw standpunt, ondanks kritische opmerkingen  en schampere blikken. Het is onderdeel van het spel. Blijf zelf zakelijk. Voelt u dat de dammen het niet houden, vraag om een time out en zeg dat u er later op terug zult komen.
  5. Wees realistisch: u zult niet altijd effect hebben met een andere strategie. Soms is en blijft het nee. Ook daarmee moet u op constructieve wijze kunnen omgaan. Een stap terug is geen drama, integendeel. Ook hier geldt: oefening baart kunst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply