Een nieuw heffingsysteem voor de Nederlandse inkomstenbelasting

Voor sommigen is dit goed nieuws, voor enkelen slecht: met name voor hen die door welke reden ook de waarde van Zwitsers onroerend goed aan de Nederlandse belastingdienst niet juist hebben opgegeven of die geld op een Zwitserse bank in het geheel niet hebben opgegeven.

Voor deze groep worden de regels strenger: zij kunnen over een periode van 12 jaar worden aangeslagen voor verzwegen inkomsten en vermogen. Bovendien wordt de boete verhoogd: vanaf 1 juli 2014 30% en vanaf 1 juli 2015 60% van de ontdoken belasting.

Tegelijkertijd verdwijnt één van de laatste mogelijkheden om geld voor de Nederlandse fiscus te “verstoppen”: Zwitserland zal onder druk van de EU en conform de OECD standaard op enig moment de namen van de aandeelhouders moeten gaan publiceren, ook indien het gaat om een Aktiengesellschaft (AG of SA) met aandelen aan toonder. Kortom: een Societé anonyme zal zo anoniem niet meer zijn. Daar komt bij dat het Zwitserse bankgeheim zeker feitelijk nagenoeg niet meer bestaat.

Dan nu het – relatief – goede nieuws: vooruitlopend op de strengere regels per 1 juli 2014 is de zogeheten inkeerregeling aanzienlijk versoepeld:

“Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekendgemaakt. Deze maatregel hangt samen met het Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd”.

Op 11 november 2013 publiceerde de overheid een bericht dat de versoepeling van de inkeerregeling een succes geworden is: 1272 “zwartspaarders” met een gezamenlijk vermogen van 552 miljoen euro hebben zich gemeld. In totaal hebben zich vanaf 2009 11.000 mensen gemeld met een gezamenlijk vermogen van bijna 4 miljard euro.

Meer informatie kunt u vinden door hier te klikken.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch, OpenHuisBlog. Bookmark the permalink.