De centrale vraag op 10 februari 2014: hoe verder?

Op 9 februari a.s. kunnen de stemgerechtigde Zwitsers stemmen over het Masseneinwanderungsinitiative.

Verwacht wordt dat het Initiative wordt aangenomen: voldoende reden om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor Zwitserland en met name voor de verhouding van Zwitserland tot de EU.

Door hier te klikken komt u op een site waarop u de stemverhouding per kanton kunt zien.

Een overzicht van de reacties in Europa: die Schweiz sagt: “Fuck the eu“!

Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin?

De SVP (de partij die zich duidelijk aan de rechter zijde van het politiek spectrum beweegt) toont zich optimistisch over de mogelijkheden met de EU opnieuw te onderhandelen na een aanname van haar Initiative. Andere geluiden zijn te horen van de vice-president van de EU Commissie, Viviane Reding “Es ist eine Illusion, zu meinen, die Personenfreizügigkeit könnte einzeln nachverhandelt werden” en van de EU-Botschafter Richard Jones “Die Vorstellung von Nachverhandlungen des Prinzips ist ausgeschlossen”.

Vast staat in ieder geval dat door een “ja” van de stemgerechtigden in meer dan de helft van de kantone (een zogeheten Ständemehr) een situatie ontstaat die in strijd is met de grondbeginselen van de Personenfreizügigkeit, het recht van de EU-burgers om in Zwitserland op gelijke voet als de Zwitsers te werken en te wonen.

Een aangenomen Initiative heeft op zichzelf directe werking. Het wordt echter onwaarschijnlijk geacht dat de EU het Freizügigkeitabkommen (FZA)  per 9 februari 2014 opzegt. Even onwaarschijnlijk is het echter dat de Bundesrat in de komende drie jaren – op grond van het Initiative de maximale duur – een beter onderhandelingsresultaat kan bereiken dan op dit moment met de Bilaterale I en II is bereikt.

Bovendien: indien geen overeenstemming wordt bereikt en het FZA op enig moment wordt opgezegd, worden daarmee ook alle verdragen van de Bilaterale I buiten werking gesteld. Dit is geen wenkend perspectief, nog afgezien van het feit dat bij een “ja” op 9 februari a.s. zowel het institutionelle Rahmenabkommen als het Stromabkommen “tiefgekühlt werden” en ook dat is geen goed nieuws.

Bij diegenen voor wie momenteel een aanvraag voor een Aufenthaltsbewilligung loopt dan wel overwegen om een dergelijke aanvraag in te dienen, roept dit alles vanzelfsprekend gevoelens van onzekerheid op. Onzekerheid, die ook ik niet kan wegnemen. Hoewel ik mijn ogen niet wil sluiten voor de realiteit, verwacht ik op de korte termijn voor de komende emigranten geen zwaarwegende consequenties en op de langere termijn een moeizaam proces van onderhandelingen met de EU met onzekere uitkomst, maar met een uitkomst die voor Zwitserland minder voordelen zal bieden dan de huidige uitgangspositie.

Hieronder de belangrijke verdragen tussen Zwitserland en de EU, zowel de verdragen waarover momenteel wordt onderhandeld als die reeds in werking zijn getreden. Voor beide geldt: hoe lang nog?

Bron: NZZ 06.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, OpenHuisBlog, vragen. Bookmark the permalink.

One Response to De centrale vraag op 10 februari 2014: hoe verder?

  1. Pingback: Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin? | Open huis: ons trefpunt

Leave a Reply