Uw huis en de notaris

Samen wonen, een eigen huis, een huwelijk, misschien kinderen? Wie denkt er dan aan de positie van één van hen wanneer de ander iets overkomt. Of: wie weet hoe de situatie volgens de Zwitserse wet is wanneer beiden niets geregeld hebben.

U kunt zich deze vraag stellen voordat u verder leest. Kent u het antwoord, dan is de rest overbodig.

Maar dan toch: voor het geval u wel het antwoord kent, maar uw partner niet.

Is het Zwitserse huwelijksgoederenrecht van toepassing – dat is in feite de eerste vraag of de voorvraag – dan gelden volgens de Zwitserse wet de regels van de Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB). Dat wil zeggen: alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven of opgebouwd, dus het saldo op het spaarbankboekje, de aangeschafte meubels, het gezamenlijk verworven huis. Al hetgeen man of vrouw voor het huwelijk bezat of hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk erft, is en blijft “Eigengut”.

In deze situatie, dus wanneer niets geregeld is, zijn de langstlevende partner en de kinderen de erfgenamen. Dat kan betekenen dat een huis moet worden verkocht om het erfdeel van de kinderen te kunnen uitbetalen.

Wie dit voorkomen wil, kan beschikken over een reeks van wettelijke mogelijkheden die tezamen perfect op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden. Ik noem als voorbeeld het Ehevertrag en het Erbrecht, maar u kunt ook denken aan vruchtgebruik en het wettelijk erfdeel.

Van belang is nog dat dergelijke wettelijke mogelijkheden niet alleen openstaan voor hen die aan een huwelijk denken, maar ook aan allen die reeds getrouwd zijn. Vooral bij patchwork-gezinnen is een regeling mijns inziens een “must”.

Een bijzonder aandachtspunt betreft de vraag of tot de huwelijksgoederengemeenschap onroerend goed behoort. Indien ja, dan kan dit betekenen dat u eerst moet nagaan welke notaris in uw geval bevoegd is, waarbij niet alleen te onderscheiden is naar een Nederlandse notaris en een Zwitserse notaris, maar ook naar de notarissen per kanton, daar notarissen in Zwitserland voor bepaalde rechtszaken alleen bevoegd zijn in het kanton waar hij of zij is benoemd.

notaris-2
Hier
kunt u klikken voor de vraag of de naar Nederlands recht geldende huwelijkse voorwaarden in Zwitserland worden erkend.

Vragen naar aanleiding van dit onderwerp zijn welkom in Open huis.

This entry was posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply