Vragen

Fiscale anonimiteit dankzij aandelen aan toonder? Die tijd is voorbij. Een persoonlijke kanttekening.

Houders van aandelen in een Aktiengesellschaft (AG) naar Zwitsers recht gaven vaak daarom de voorkeur aan aandelen aan toonder, omdat de namen van de houders niet werden gepubliceerd. Kort gezegd: geld dat ondergebracht was in een AG door de houder van de aandelen in de AG, bleef verborgen voor de – Nederlandse – fiscus. Bij aandelen op naam is dit niet het geval. De aanbevelingen van de Groupe d’action financière (“Gadi”), een internationaal gremium met zetel in Parijs dat zich in het bijzonder wijdt aan de bestrijding van het witwassen van zwart geld, hebben geleid tot een wijziging van de desbetreffende bepalingen in het Obligationenrecht. Tegen het Bundesgesetz zur Umsetzung stond de mogelijkheid van een referendum open. Deze termijn is echter ongebruikt op 2 april 2015 verstreken. De verscherping van het schweizer Geldwäschereigesetz en het Zwitserse strafrecht is daarmee een feit. Om hoeveel Kapitalgesellschaften gaat het eigenlijk? De eigenaren van … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | Leave a comment

Minimumkoers 1.20 CHF voor 1 EURO verrassend losgelaten: hoe nu verder?

Op donderdag 15 januari 2015 kwam het bericht dat de SNB, de Schweizerische Nationalbank, besloten had de koers van de Euro ten opzichte van de Zwitserse Franken niet langer te verdedigen. Vanaf 2011 kon worden gerekend met een vaste koersverhouding: een euro was 1.20 Franken “waard”. De SNB moest daartoe interveniëren, soms in bescheiden mate, soms met zeer grote sommen, maar het werkte. Het vertrouwen op de SNB was groot. Er bestond zekerheid. Tot 15 januari 2015. Het onbegrip als ook de verontwaardiging is aanzienlijk. En geen wonder: op 13 januari 2015 bevestigde een lid van het bestuur van de SNB dat de ondergrens van 1.20 ook in de toekomst verdedigd zou worden. Twee dagen later was dit anders. Natuurlijk zijn er goede redenen voor deze koerswijziging denkbaar en ook voor het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, ook de professionele partners en de Bundesrat, volledig verrast waren door … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers, vragen | Tagged , | Leave a comment

Steuersatz, Steuerfuss, Steuererklärung und Steuersubjekt: duizelt het u?

In januari van ieder jaar uiterlijk zou u zich in een ideaalgeval moeten bezighouden met de belastingaangifte in Zwitserland over het afgelopen jaar. Ieder Kanton kent niet alleen eigen tarieven (Steuersätze geheten) en een eigen aangifteformulier, maar ook eigen aftrekposten. Dit alles op grond van kantonale wetgeving en talloze kantonale verordeningen. Telt u daarbij de per gemeente verschillende Steuerfüsse, dan lijkt de chaos compleet. Toch is dit niet zo erg als het lijkt. Er zijn uitgaven van de SSK (Schweizerische Steuerkonferenz) waarin veel verduidelijkt wordt, er zijn op het niveau van de Bund belastingwetten die een zekere ordening aanbrengen. In deze bijdrage beperk ik mij tot aan de aangiften voor woningen en chalets door eigenaren met woonplaats in Nederland, de Zweitwohnungen dus. Voor al deze eigenaren geldt dat Zwitserland bevoegd is belasting te heffen over het vermogen en het inkomen dat samenhangt en voortvloeit uit het in Zwitserland gelegen onroerend … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | 3 Comments

Quellensteuer: wel gemakkelijk, maar niet geliefd. Terecht niet.

Indien een werknemer quellenbesteuert is, wordt de verschuldigde belasting op zijn bruto loon ingehouden. Dit geldt en gold voor de buitenlanders die niet beschikken over een Niederlassungsbewilligung (of C-Bewilligung) en evenmin over een eigen woning. In een dergelijk geval is de werkgever de belastingplichtige en moet deze ervoor zorgen dat belastingen worden ingehouden en afgedragen. Het nadeel van Quellenbesteuerung – oftewel belastingheffing aan de bron – is dat met de werknemer persoonlijk betreffende aftrekposten geen rekening wordt gehouden. Dit nu zal in de toekomst veranderen. Dan zal een Quellenbesteuerter ook achteraf belastingaangifte kunnen doen, zoals iedere andere in Zwitserland wonende burger ook. Dit zal niet alleen voor diegene gelden die in Zwitserland wonen, maar ook voor hen die niet in Zwitserland wonen, maar hier wel een deel van hun inkomen verdienen. De grond voor deze koerscorrectie is een oordeel van het Bundesgericht van 26 januari 2010, inhoudende dat de Quellenbesteuerung … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, vragen | Tagged | Leave a comment

Uw huis en de notaris

Samen wonen, een eigen huis, een huwelijk, misschien kinderen? Wie denkt er dan aan de positie van één van hen wanneer de ander iets overkomt. Of: wie weet hoe de situatie volgens de Zwitserse wet is wanneer beiden niets geregeld hebben. U kunt zich deze vraag stellen voordat u verder leest. Kent u het antwoord, dan is de rest overbodig. Maar dan toch: voor het geval u wel het antwoord kent, maar uw partner niet. Is het Zwitserse huwelijksgoederenrecht van toepassing – dat is in feite de eerste vraag of de voorvraag – dan gelden volgens de Zwitserse wet de regels van de Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB). Dat wil zeggen: alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven of opgebouwd, dus het saldo op het spaarbankboekje, de aangeschafte meubels, het gezamenlijk verworven huis. Al hetgeen man of vrouw voor het huwelijk bezat of hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk erft, … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | Tagged , | Leave a comment

Zwitserland: „Steuerparadies“ voor ondernemingen en particulieren.

Zwitserland: in interkantonaal verband Op 2 april 2014 is een rapport met de naam „Swiss Tax Report 2014“gepubliceerd. Dit rapport laat zien waar ondernemingen en particulieren de minste belasting betalen. Met andere woorden: welke kantons en welke gemeenten kennen de gunstigste belastingtarieven en voorwaarden. Als algemene regel geldt: de belastingvriendelijkste kantons vindt u de zogeheten Innerschweiz. Daartoe worden gerekend: Obwalden, Nidwalden, Zug, Schwyz en Luzern. Voor ondernemingen is het kanton Luzern het meest aantrekkelijk: inclusief de Gewinnsteuer van de Bund, is over de belastbare winst in het kanton Luzern maximaal 12,32% verschuldigd. Direkt op Luzern volgt het kanton Obwalden met 12,66 % maximaal. Interessant is wellicht ook waar u het meeste belasting betaalt: in Lausanne en Genève. Zwitserland: in internationaal verband Vooral voor ondernemingen is het van belang te weten hoe de vennootschapsbelasting in Zwitserland zich verhoudt tot andere landen. Blijft u binnen Europa, dan is Ierland het aantrekkelijkste, al … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Voor ondernemers, vragen | Leave a comment

De centrale vraag op 10 februari 2014: hoe verder?

Op 9 februari a.s. kunnen de stemgerechtigde Zwitsers stemmen over het Masseneinwanderungsinitiative. Verwacht wordt dat het Initiative wordt aangenomen: voldoende reden om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn voor Zwitserland en met name voor de verhouding van Zwitserland tot de EU. Door hier te klikken komt u op een site waarop u de stemverhouding per kanton kunt zien. Een overzicht van de reacties in Europa: die Schweiz sagt: “Fuck the eu“! Buitenlanders eruit en geen enkel meer erin? De SVP (de partij die zich duidelijk aan de rechter zijde van het politiek spectrum beweegt) toont zich optimistisch over de mogelijkheden met de EU opnieuw te onderhandelen na een aanname van haar Initiative. Andere geluiden zijn te horen van de vice-president van de EU Commissie, Viviane Reding “Es ist eine Illusion, zu meinen, die Personenfreizügigkeit könnte einzeln nachverhandelt werden” en van de EU-Botschafter Richard Jones “Die Vorstellung von Nachverhandlungen des … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, OpenHuisBlog, vragen | 1 Comment

Valkuilen bij de koop van onroerend goed in Zwitserland

In november 2013 verscheen in de Berner Zeitung een artikel waarin de tien klassieke valkuilen worden besproken bij koop van een woning of bij de bouw van een eigen huis. Het artikel is ook besproken in de Tages Anzeiger. U ziet: niet alleen buitenlanders hebben uit onwetendheid met problemen of financiële tegenvallers te maken, ook de Zwitsers zelf kunnen slachtoffer worden van juridische onduidelijkheden of zelfs malafide praktijken. Een citaat uit het artikel spreekt boedelen: “Im jetzigen Bauboom scheinen sich die Probleme nicht etwa zu entschärfen sondern eher noch zuzuspitzen – der schnell verdiente Franken lässt unseriöse Baufirmen und Eigenheimpromotoren wie Pilze aus dem Boden schiessen. Die Fallen, in die ahnungslose Käufer tappen, sind aber meist die gleichen”. De valkuilen – en hoe te vermijden – nader bekeken: Valkuil 1              Het budget wordt vergaand overtroffen Bij het maken van het kostenplaatje worden kosten veelal vergeten dan wel te laag … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA: handel tussen de EU en Zwitserland

Met enige regelmaat wordt mij gevraagd of over een dienst geleverd door een ondernemer in Nederland aan een ondernemer in Zwitserland BTW berekend dient te worden en, indien niet, hoe dit dan op juiste wijze moet worden afgewikkeld: moet u de Zwitserse omzetbelasting (Mwst of TVA) over deze dienst of over het product aangeven, in Nederland of Zwitserland, of is dit zaak voor uw Zwitserse afnemer? Zwitserland is geen lid van de EU, dus de voor de lidstaten geldende regeling (boeking onder IC) is hier niet aan de orde. Hoe dan wel? Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is de dienst of het geleverde product aan de ondernemer in Zwitserland, in Nederland belast met 0% BTW. Deze voorwaarden zijn: het moet gaan om een dienst die niet te maken heeft met onroerende zaken (huur/verhuur en onderhoud) het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | 8 Comments

Er was eens een jonge boer: dank zij zonnewarmte van zwijnenhoeder tot miljonair. En u?

Te weinig bekend is de mogelijkheid om in het eigen chalet moderne methoden van warmwatervoorziening en verwarming toe te passen. In veel kantons zijn de kosten daarvan aftrekbaar. Daar ieder die in Zwitserland onroerend goed bezit, belasting betaalt over het fictieve inkomen dat wordt aangeduid als “Eigenmietwert”, “Eigengebrauch” of “valeur locative”, zal iedere aftrek welkom zijn. Tot voor kort gold nog de Dumont Praxis: daardoor werden kosten pas aftrekbaar na het verstrijken van vijf jaar vanaf de eigendomsverkrijging. Nu zijn dergelijke kosten direct aftrekbaar. Niet alleen voor de inkomstenbelasting, maar ook te zijner tijd voor de zogeheten Grundstückgewinnsteuer. Een zorgvuldige planning van op zichzelf aftrekbare kosten is belangrijk. Globaal moet onderscheid worden gemaakt tussen Solar-cellen waardoor warm water wordt opgewekt en Photovoltaik-cellen waardoor elektriciteit wordt opgewekt. Vooral bij een gunstige ligging van het chalet in gebieden waar het aantal zonne-uren meer dan gemiddeld groot is, kan een investering lonen indien … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog, vragen | Leave a comment