Ondernemers

Fiscale anonimiteit dankzij aandelen aan toonder? Die tijd is voorbij. Een persoonlijke kanttekening.

Houders van aandelen in een Aktiengesellschaft (AG) naar Zwitsers recht gaven vaak daarom de voorkeur aan aandelen aan toonder, omdat de namen van de houders niet werden gepubliceerd. Kort gezegd: geld dat ondergebracht was in een AG door de houder van de aandelen in de AG, bleef verborgen voor de – Nederlandse – fiscus. Bij aandelen op naam is dit niet het geval. De aanbevelingen van de Groupe d’action financière (“Gadi”), een internationaal gremium met zetel in Parijs dat zich in het bijzonder wijdt aan de bestrijding van het witwassen van zwart geld, hebben geleid tot een wijziging van de desbetreffende bepalingen in het Obligationenrecht. Tegen het Bundesgesetz zur Umsetzung stond de mogelijkheid van een referendum open. Deze termijn is echter ongebruikt op 2 april 2015 verstreken. De verscherping van het schweizer Geldwäschereigesetz en het Zwitserse strafrecht is daarmee een feit. Om hoeveel Kapitalgesellschaften gaat het eigenlijk? De eigenaren van … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | Leave a comment

Komt weldra een nieuwe minimumkoers van de euro tegenover de Franken?

Sinds het abrupt loslaten van de ondergrens van 1.20 voor een euro per Franken schatten ondernemingen, toerisme, economen en de Bundesrat de economische vooruitzichten somber in. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann ziet zich dagelijks geconfronteerd met vorderingen om steun vanuit verschillende groeperingen en Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf macht zich zorgen over de te verwachten verminderde staatsinkomsten. De politieke partijen SVP, FDP en CVP overleggen intensief over een “Regulierungspaket”, bestaande uit slankere staat, afbouwen van bürocratie, lagere belastingen. Deze partijen zijn het op enkele punten met elkaar eens, maar op veel meer met elkaar oneens. Noch de politiek, noch de “markt” verwacht daar veel van. Nu de aanvankelijke verwachting dat de euro zich wel op zo’n 1.10 Franken “einpendeln” zal, niet is uitgekomen, heeft Bundesrätin Eveline Widmer-Schlmupf het initiatief genomen tot een analyse van de situatie. Dit heeft geleid tot een “Analysepaper des Bundes”. Het doel van dit Analysepaper is “die Geldkonjunktur und die … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA Herziening

De Bundesrat heeft het ontwerp voor een herziening van het Mehrwertsteuergesetz gepubliceerd. Het betreft niet een volledige herziening, zoals oorspronkelijk gedacht, maar een deelherziening waarvan met name één aspect van belang is. De huidige situatie is deze: een in Zwitserland gevestigde onderneming die zowel diensten of producten levert aan in Zwitserland wonende afnemers als in het buitenland wonende afnemers en een omzet per jaar heeft van minder dan CHF 100’000, behoeft geen Mwst (BTW) in rekening te brengen. Op de factuur worden de desbetreffende wetsartikelen vermeld. In deze situatie is het derhalve niet van belang of de omzet in Zwitserland zelf of in het buitenland wordt gemaakt. Nieuw is echter dat voor de grens van maximaal CHF 100’000 omzet per jaar zowel de omzet in Zwitserland als die in het buitenland bepalend is. Het wetsontwerp presenteert dit als een verbetering, daar op dit moment voor de buitenlandse ondernemer geen ondergrens … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Uncategorized, Voor ondernemers | Tagged | 9 Comments

Minimumkoers 1.20 CHF voor 1 EURO verrassend losgelaten: hoe nu verder?

Op donderdag 15 januari 2015 kwam het bericht dat de SNB, de Schweizerische Nationalbank, besloten had de koers van de Euro ten opzichte van de Zwitserse Franken niet langer te verdedigen. Vanaf 2011 kon worden gerekend met een vaste koersverhouding: een euro was 1.20 Franken “waard”. De SNB moest daartoe interveniëren, soms in bescheiden mate, soms met zeer grote sommen, maar het werkte. Het vertrouwen op de SNB was groot. Er bestond zekerheid. Tot 15 januari 2015. Het onbegrip als ook de verontwaardiging is aanzienlijk. En geen wonder: op 13 januari 2015 bevestigde een lid van het bestuur van de SNB dat de ondergrens van 1.20 ook in de toekomst verdedigd zou worden. Twee dagen later was dit anders. Natuurlijk zijn er goede redenen voor deze koerswijziging denkbaar en ook voor het feit dat iedereen, maar dan ook iedereen, ook de professionele partners en de Bundesrat, volledig verrast waren door … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers, vragen | Tagged , | Leave a comment

Zwitserland: „Steuerparadies“ voor ondernemingen en particulieren.

Zwitserland: in interkantonaal verband Op 2 april 2014 is een rapport met de naam „Swiss Tax Report 2014“gepubliceerd. Dit rapport laat zien waar ondernemingen en particulieren de minste belasting betalen. Met andere woorden: welke kantons en welke gemeenten kennen de gunstigste belastingtarieven en voorwaarden. Als algemene regel geldt: de belastingvriendelijkste kantons vindt u de zogeheten Innerschweiz. Daartoe worden gerekend: Obwalden, Nidwalden, Zug, Schwyz en Luzern. Voor ondernemingen is het kanton Luzern het meest aantrekkelijk: inclusief de Gewinnsteuer van de Bund, is over de belastbare winst in het kanton Luzern maximaal 12,32% verschuldigd. Direkt op Luzern volgt het kanton Obwalden met 12,66 % maximaal. Interessant is wellicht ook waar u het meeste belasting betaalt: in Lausanne en Genève. Zwitserland: in internationaal verband Vooral voor ondernemingen is het van belang te weten hoe de vennootschapsbelasting in Zwitserland zich verhoudt tot andere landen. Blijft u binnen Europa, dan is Ierland het aantrekkelijkste, al … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Voor ondernemers, vragen | Leave a comment

Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting in Zwitserland?

Deze vraag wordt mij vaak gesteld en even vaak door mij beantwoord, maar mogelijk op een wijze die de steller van de vraag teleurstelt. De verklaring is deze: ieder kanton, en Zwitserland kent 26 kantons, is vrij de hoogte van de belastingtarieven vast te stellen. Bovendien is het belastingsysteem niet overal gelijk. Sommige kantons kennen één tarief, andere een progressief tarief. De meeste kantons kennen bovendien een 0-tarief voor bepaalde, bijzondere vennootschappen, de Holdings en de Domizilgesellschaften. Dit laatste staat nu ter discussie. Door druk van de EU zal het 0-tarief verdwijnen. Dit betreft de kwestie die geregeld zal worden met Unternehmersteuerreform III. Terug naar ons thema: de vraag, hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting in Zwitserland, is dan ook niet te beantwoorden, althans niet indien deze zo wordt gesteld. Wel kan de bandbreedte worden aangegeven: indien rekening wordt gehouden met de vennootschapsbelasting die op het niveau van de Bund is verschuldigd, … lees verder

Posted in Financien, Huis & zaak, Voor ondernemers | Leave a comment

BTW – Mwst – TVA: handel tussen de EU en Zwitserland

Met enige regelmaat wordt mij gevraagd of over een dienst geleverd door een ondernemer in Nederland aan een ondernemer in Zwitserland BTW berekend dient te worden en, indien niet, hoe dit dan op juiste wijze moet worden afgewikkeld: moet u de Zwitserse omzetbelasting (Mwst of TVA) over deze dienst of over het product aangeven, in Nederland of Zwitserland, of is dit zaak voor uw Zwitserse afnemer? Zwitserland is geen lid van de EU, dus de voor de lidstaten geldende regeling (boeking onder IC) is hier niet aan de orde. Hoe dan wel? Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is de dienst of het geleverde product aan de ondernemer in Zwitserland, in Nederland belast met 0% BTW. Deze voorwaarden zijn: het moet gaan om een dienst die niet te maken heeft met onroerende zaken (huur/verhuur en onderhoud) het verlenen van toegang tot evenementen op het gebied van cultuur, kunst, sport, wetenschap, … lees verder

Posted in Financien, Juridisch, Voor ondernemers, vragen | Tagged | 8 Comments

Postbusondernemingen: zinvol en legaal of…? Een visie.

Onder een postbusonderneming of een Briefkastenfirma wordt in het algemeen verstaan een onderneming waarvan de economisch gerechtigde niet in het land woont waar de zetel van de onderneming is gevestigd en de economische activiteiten ook niet daadwerkelijk in dat land worden verricht. De postbus dient er dan toe een adres voor de vestiging van deze onderneming te creëren, doorgaans aan het kantoor van een advocaat of Treuhand. De economisch gerechtigde is vaak niet bekend en voor derden ook niet in het handelsregister te vinden. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke onderneming door met name de EU, vanuit een wens tot meer transparantie en tot minder belastingvlucht, sinds jaren kritisch wordt beoordeeld. Interessant is de reactie van een Zwitserse Steueranwalt, Daniel Fischer, op de laatste aanval van de Duitse SPD bij monde van Peer Steinbrück, op de “anonyme Briefkastenfirmen“. Deze reactie maakt duidelijk waar de schoen wringt: een onderneming die … lees verder

Posted in Financien, Huis & zaak, Juridisch, OpenHuisBlog, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

Belasting over ondernemingswinsten

Vennootschapsbelasting en holdings De winst van holdings met zetel in Zwitserland wordt in de meeste kantons niet belast, zodat alleen op het niveau van de Bund belasting wordt betaald: 8,5%. Daardoor is Zwitserland voor de holdings met buitenlandse werkmaatschappijen uiterst aantrekkelijk. De lage belastingtarieven worden sinds jaren door de EU bekritiseerd. De discussie loopt sinds 2007. Nu moet Zwitserland voor medio 2013 met een concreet voorstel komen: vooralsnog is tussen de verschillende kantons geen overeenstemming te bereiken. Daarvoor zijn de belangen te verschillend. Zwitserland en de EU Het dilemma is duidelijk: wanneer het huidige kantonale tarief van 0% over de winst niet meer geldt, is een vertrek van vele holdings te verwachten. Verlaagt men het tarief echter voor alle soorten ondernemingen, dan komt – eenvoudig gezegd – te weinig binnen. Lizenzboxen Een al langer circulerend belastingmodel is weer hoogst actueel: de zogeheten Lizenzboxen: met patenten belasting sparen. Dit model berust … lees verder

Posted in Voor ondernemers | Tagged | Leave a comment

Belastingadvies

Zowel aan de aanschaf van onroerend goed als aan emigratie zijn fiscale gevolgen verbonden, zowel in Nederland als in Zwitserland. Indien u wilt weten voor welk inkomen of vermogen Zwitserland dan wel Nederland bevoegd is belasting te heffen, vindt u in het Doppelbesteuerungsabkommen 2010 tussen Zwitserland en Nederland het antwoord. Indien u wilt weten wat u in geval van onroerend goed in Zwitserland dan wel over uw vermogen of uw in Zwitserland verdiende inkomen aan belasting verschuldigd zal zijn, moeten deze vragen per kanton worden beantwoord. Ieder kanton stelt de eigen tarieven vast, sterker nog, per kanton varieert de wijze van belastingheffing. In het kanton Obwalden – als enige kanton overigens – geldt de Flax Rate Tax, in veel andere kantons wordt de belasting berekend aan de hand van een Steuerfuss vermenigvuldigd met een Steuersatz. Deze verschilt weer per gemeente. Ingewikkeld? Ja, inderdaad. Dit is ten dele een gevolg van … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment