Tag Archives: AIA

Nogmaals: dossier bankgeheim. Het einde is “in Reichweite”, aldus de OECD-Chef.

 “Het einde van het bankgeheim komt sneller dan velen verwachten”, zei de Finanzministerin, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ter gelegenheid van het WEF in Davos in januari 2014. Al gauw werd duidelijk hoe snel het daadwerkelijk kan gaan: medio 2015 kan het einde van het bankgeheim een feit zijn. Tot nu toe ging de Finanzministerin ervan uit dat in het kader van de nog te voeren onderhandelingen over een Zinsbesteuerungsabkommen ruimte zou zijn voor het stellen van voorwaarden. De belangrijkste van die voorwaarden zou zijn de eis dat Zwitserland eerst dan moet overschakelen naar een systeem van automatische uitwisseling van gegevens (hierna: AIA) met het buitenland, wanneer alle andere, belangrijke landen daartoe waren overgegaan. Het “na u” principe. Het is duidelijk dat door een consequentie toepassing van dit principe veel tijd gewonnen zou worden. Echter: dit middel dreigt Zwitserland en met name de Finanzministerin uit handen geslagen te zijn doordat reeds in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | Leave a comment

Zwitsers belastingsysteem op de kop?

Het rommelt al enige tijd op verschillend gebied: ik noem de Unternehmenssteuerreform III (onder druk van de EU), de AIA (automatische Informationsaustausch, dus automatische uitwisseling van belastinggegevens tussen staten), eveneens onder druk van de EU, de Ausgleich (zeg maar: vereffening, verrekening) tussen de Bund en de Kantonen alsmede de Ausgleich tussen de kantonen onderling, de mogelijke afschaffing van de Pauschalbesteuerung van vermogende buitenlanders, de Eigenmietwert en de zogeheten Heiratstrafe. Steeds weer is sprake van een vermindering aan belastinginkomsten in de orde van grootte van miljoenen tot enkele miljarden en steeds weer wordt gediscussieerd over een eerlijke verdeling van belastinginkomsten, waarbij op de achtergrond een grote rol speelt de angst dat (vooral) ondernemingen met een bijzondere status, zoals Holdings en Domizilgesellschaften, en rijke buitenlanders Zwitserland zullen verlaten. Komende Initiativen – vooral van “rechts” – maken het systeem niet eenvoudiger. Al met al is het Zwitserse belastingsysteem niet alleen zeer complex, maar … lees verder

Posted in Emigratie, Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | 1 Comment

Bankgeheim ade …. hoe nu verder met de fiscus?

Een geërfd probleem of een jeugdzonde: de Nederlandse inkeerregeling is het overwegen waard. Het is niet te ontkennen: de vraag is niet meer of er tussen Zwitserland en de Nederlandse belastingdienst gegevens zullen worden uitgewisseld. De vraag is alleen, vanaf welke datum? Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande en zal, naar de laatste stand van zaken, eind 2013 kunnen leiden tot een automatische gegevensuitwisseling (AIA) tussen Zwitserland en Nederland, althans voor zover het de burgers betreft met woonplaats in Nederland. Over deze ontwikkeling kan verschillend worden gedacht. Gezien het bedrag dat jaarlijks de landen van de EU aan belastinggeld ontgaat – EUR 1.000.000.000.000 – is deze ontwikkeling op zijn minste genomen begrijpelijk. Niettemin kan het in een concreet geval tot problemen leiden. Te denken valt ofwel aan een bankrekening in Zwitserland die door de erven stilzwijgend in het verleden is overgenomen ofwel aan een in Zwitserland gelegen onroerend goed … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | 2 Comments

Nu wordt het ernst….einde van de belastingparadijzen?

Ontwikkelingen inzake het bankgeheim: OECD-Steuerfluchtexperte Pascal Saint-Amans schat in dat de zogeheten G-20-landen binnen enkele maanden over zullen gaan tot de automatische uitwisseling (automatische Informationsaustausch: AIA) van belastinggegevens tussen de verschillende landen. Daarmee wordt de AIA dan tot standaard van de G-20-landen. Pascal Saint-Amans baseert deze verwachting op een Communiqué der G-20-landen van april 2013. Met de G-20 landen zijn bedoeld “die führenden Industrie- und Schwelländer”. Daardoor zal Zwitserland moeten volgen. Weliswaar behoren niet alle G-20-landen tot de OECD-landen, maar het initiatief tot het invoeren van de AIA is uitgegaan van landen binnen de OECD – waaronder Duitsland, Frankrijk, Italie, Spanje en Groot-Brittannië – en daardoor kan de OECD deze standaard overnemen en een verdrag sluiten met de landen die deze standaard overnemen. Waar Zwitserland zich bereid heeft verklaard de standaard volgens de OECD te volgen, moet de conclusie zijn dat Zwitserland binnen enkele maanden – nolens, volens – tot … lees verder

Posted in Financien, OpenHuisBlog, vragen | Tagged , , | Leave a comment