Tag Archives: Aparthotel

Aparthotel: apart of nep?

Kent u het begrip “Aparthotel”? Daarmee wordt, in het kort gezegd, bedoeld een appartement in een hotel, dus een juridisch zelfstandig onroerend goed, maar feitelijk een onderdeel van een hotel. Voor de gast is het een hotelsuite, voor de eigenaar een eigen woning die door het hotel aan gasten wordt verhuurd en ook moet worden verhuurd. Aan een Aparthotel zijn namelijk enkele beperkingen verbonden: het gebruik door de eigenaar is ofwel beperkt tot 35% van de 365 dagen per jaar of zelfs tot nihil. In het laatste geval is geen vergunning nodig bij een koop door een niet-ingezetene van Zwitserland. Daar het commercieel gebruik door hotelgasten voorop staat, is de eigenaar doorgaans niet vrij in de keuze van de inrichting. Bovendien kan de eigenaar over zijn eigendom niet vrij beschikken. Hij/zij zal zich bij de exploitant moeten melden en ruim van te voren opgeven wanneer hij van zijn eigendom gebruik … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | 2 Comments