Tag Archives: Bankgeheim

Nogmaals: dossier bankgeheim. Het einde is “in Reichweite”, aldus de OECD-Chef.

 “Het einde van het bankgeheim komt sneller dan velen verwachten”, zei de Finanzministerin, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ter gelegenheid van het WEF in Davos in januari 2014. Al gauw werd duidelijk hoe snel het daadwerkelijk kan gaan: medio 2015 kan het einde van het bankgeheim een feit zijn. Tot nu toe ging de Finanzministerin ervan uit dat in het kader van de nog te voeren onderhandelingen over een Zinsbesteuerungsabkommen ruimte zou zijn voor het stellen van voorwaarden. De belangrijkste van die voorwaarden zou zijn de eis dat Zwitserland eerst dan moet overschakelen naar een systeem van automatische uitwisseling van gegevens (hierna: AIA) met het buitenland, wanneer alle andere, belangrijke landen daartoe waren overgegaan. Het “na u” principe. Het is duidelijk dat door een consequentie toepassing van dit principe veel tijd gewonnen zou worden. Echter: dit middel dreigt Zwitserland en met name de Finanzministerin uit handen geslagen te zijn doordat reeds in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | Leave a comment

Bankgeheim ade …. hoe nu verder met de fiscus?

Een geërfd probleem of een jeugdzonde: de Nederlandse inkeerregeling is het overwegen waard. Het is niet te ontkennen: de vraag is niet meer of er tussen Zwitserland en de Nederlandse belastingdienst gegevens zullen worden uitgewisseld. De vraag is alleen, vanaf welke datum? Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande en zal, naar de laatste stand van zaken, eind 2013 kunnen leiden tot een automatische gegevensuitwisseling (AIA) tussen Zwitserland en Nederland, althans voor zover het de burgers betreft met woonplaats in Nederland. Over deze ontwikkeling kan verschillend worden gedacht. Gezien het bedrag dat jaarlijks de landen van de EU aan belastinggeld ontgaat – EUR 1.000.000.000.000 – is deze ontwikkeling op zijn minste genomen begrijpelijk. Niettemin kan het in een concreet geval tot problemen leiden. Te denken valt ofwel aan een bankrekening in Zwitserland die door de erven stilzwijgend in het verleden is overgenomen ofwel aan een in Zwitserland gelegen onroerend goed … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | 2 Comments

Nu wordt het ernst….einde van de belastingparadijzen?

Ontwikkelingen inzake het bankgeheim: OECD-Steuerfluchtexperte Pascal Saint-Amans schat in dat de zogeheten G-20-landen binnen enkele maanden over zullen gaan tot de automatische uitwisseling (automatische Informationsaustausch: AIA) van belastinggegevens tussen de verschillende landen. Daarmee wordt de AIA dan tot standaard van de G-20-landen. Pascal Saint-Amans baseert deze verwachting op een Communiqué der G-20-landen van april 2013. Met de G-20 landen zijn bedoeld “die führenden Industrie- und Schwelländer”. Daardoor zal Zwitserland moeten volgen. Weliswaar behoren niet alle G-20-landen tot de OECD-landen, maar het initiatief tot het invoeren van de AIA is uitgegaan van landen binnen de OECD – waaronder Duitsland, Frankrijk, Italie, Spanje en Groot-Brittannië – en daardoor kan de OECD deze standaard overnemen en een verdrag sluiten met de landen die deze standaard overnemen. Waar Zwitserland zich bereid heeft verklaard de standaard volgens de OECD te volgen, moet de conclusie zijn dat Zwitserland binnen enkele maanden – nolens, volens – tot … lees verder

Posted in Financien, OpenHuisBlog, vragen | Tagged , , | Leave a comment

Onaangename post uit Brussel?

Nu ook Oostenrijk afscheid genomen heeft van het bankgeheim, is de laatste hindernis weggenomen voor een besluit van de EU tot het verstrekken van een mandaat door alle lidstaten tot het openen van onderhandelingen met Zwitserland. Klik voor meer info op de foto. Reeds op 14 mei 2013 zal worden gesproken over de aard en omvang van de te voeren onderhandelingen. Daartoe liggen zeven concrete voorstellen op tafel, alle ter beperking van belastingfraude. Op één van die voorstellen ga ik hier nader in: de uitbreiding van de EU-Richtlijn die betrekking heeft op ontvangen rente-inkomsten. Nu wordt op rente over vermogen in – bijvoorbeeld – Zwitserland, zoals een bankrekening, 35% in mindering gebracht als voorheffing aan de bron. Daarom ook de term Quellensteuer, belasting aan de bron. Deze Quellensteuer kan de belastingplichtige in het woonland verrekenen met de daar verschuldigde belasting. De belastingplichtige is vanzelfsprekend niet verplicht om van deze verrekeningsmogelijkheid … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

Bankgeheim ade?

Tot nu toe heeft de EU tegenover Zwitserland niet die vuist kunnen maken die de EU had willen maken. Behalve op de weerstand van Zwitserland stuitte de EU af op het feit dat niet alle landen die tot de EU behoren, toestaan dat tussen de overheden van de EU-landen onderling uitwisseling van informatie over de belastingplichtigen plaatsvindt (hierna: AIA = automatische Informationsaustausch). Tot nu toe waren – in de ogen van “Brussel – Luxemburg en Oostenrijk de spelbrekers. Maar zie: Luxemburg is plotseling bereid het bankgeheim op te geven. Dit betekent dat Oostenrijk in zoverre nu alleen staat. Maar ook daar brokkelt de weerstand af. De Oostenrijkse Finanzministerin, Maria Fekter, geldt als een “Hardlinerin” op het gebied van de AIA: onlangs liet zij haar Duitse collega Wolfgang Schäuble en de EU-Kommissie weten dat het bankgeheim in Oostenrijk onaantastbaar is en dat ook de op zich schokkende onthullingen door de Offshore-affaire … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

Belastingadvies

Zowel aan de aanschaf van onroerend goed als aan emigratie zijn fiscale gevolgen verbonden, zowel in Nederland als in Zwitserland. Indien u wilt weten voor welk inkomen of vermogen Zwitserland dan wel Nederland bevoegd is belasting te heffen, vindt u in het Doppelbesteuerungsabkommen 2010 tussen Zwitserland en Nederland het antwoord. Indien u wilt weten wat u in geval van onroerend goed in Zwitserland dan wel over uw vermogen of uw in Zwitserland verdiende inkomen aan belasting verschuldigd zal zijn, moeten deze vragen per kanton worden beantwoord. Ieder kanton stelt de eigen tarieven vast, sterker nog, per kanton varieert de wijze van belastingheffing. In het kanton Obwalden – als enige kanton overigens – geldt de Flax Rate Tax, in veel andere kantons wordt de belasting berekend aan de hand van een Steuerfuss vermenigvuldigd met een Steuersatz. Deze verschilt weer per gemeente. Ingewikkeld? Ja, inderdaad. Dit is ten dele een gevolg van … lees verder

Posted in Emigratie, Financien, Onroerend goed, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

Het Zwitserse bankgeheim

Een korte terugblik: het Zwitserse bankgeheim werd met het Bankgesetz 1935 in de wet verankerd. De oorsprong ligt echter verder terug. Reeds tijdens de eerste wereldoorlog brachten vele buitenlanders hun geld naar Zwitserland als het politiek meest stabiele land. Dit gebeurde ondanks heftige weerstand vanuit Duitsland en Frankrijk. Ter bescherming van de buitenlandse cliënten werd daarop het bekend maken van gegevens aan buitenlandse mogendheden in Zwitserland strafbaar gesteld. Zo is het begonnen. Het bankgeheim in de zin van bescherming van de privacy van buitenlandse bankcliënten tegenover vijandige staten ontwikkelde zich in de jaren na vooral de tweede wereldoorlog tot de Finanzplatz Schweiz: een veilige en aantrekkelijke haven voor geld uit het buitenland. Het werd een vanzelfsprekendheid dat het Zwitserse bankgeheim evalueerde tot een om het land tot welvaart te brengen. Het was dan ook een enorme schok voor Zwitserland de laatste jaren te moeten ervaren dat de EU, maar vooral … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

Wat Heidi voor u als ondernemer kan betekenen

Heidi Geen kind dat in Zwitserland is opgegroeid, dat niet het boek “Heidi” van Johanna Spyri kent: het boek over het ouderloze meisje dat, vijf jaar oud, bij haar grootvader wordt ondergebracht. Een knorrige oude man die geen mens vertrouwt. Heidi, in haar jeugdig goedvertrouwen, merkt niet hoe onwelkom zij is. U raadt het, ondanks zichzelf gaat de oude man steeds meer van het kleine meisje houden en herwint ten slotte zijn vreugde in het leven. Heidimelk Wat heeft het meisje Heidi – uit 1879 – met melk te maken? Alles! Heidi is voor de Zwitser de verpersoonlijking van vele positieve jeugdervaringen en vakantieherinneringen en daarmee ook van de smaak van de melk zoals de Zwitserse kinderen deze, vers van de koe, tijdens een wandeling op de alp dronken. Onvergetelijk verankerd in het gevoelsleven van menig kind. De Migros – toch al één van de meest sympathieke merken in Zwitserland … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed | Tagged | Leave a comment