Tag Archives: Belasting

Postbusondernemingen: zinvol en legaal of…? Een visie.

Onder een postbusonderneming of een Briefkastenfirma wordt in het algemeen verstaan een onderneming waarvan de economisch gerechtigde niet in het land woont waar de zetel van de onderneming is gevestigd en de economische activiteiten ook niet daadwerkelijk in dat land worden verricht. De postbus dient er dan toe een adres voor de vestiging van deze onderneming te creëren, doorgaans aan het kantoor van een advocaat of Treuhand. De economisch gerechtigde is vaak niet bekend en voor derden ook niet in het handelsregister te vinden. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke onderneming door met name de EU, vanuit een wens tot meer transparantie en tot minder belastingvlucht, sinds jaren kritisch wordt beoordeeld. Interessant is de reactie van een Zwitserse Steueranwalt, Daniel Fischer, op de laatste aanval van de Duitse SPD bij monde van Peer Steinbrück, op de “anonyme Briefkastenfirmen“. Deze reactie maakt duidelijk waar de schoen wringt: een onderneming die … lees verder

Posted in Financien, Huis & zaak, Juridisch, OpenHuisBlog, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment

Belasting over ondernemingswinsten

Vennootschapsbelasting en holdings De winst van holdings met zetel in Zwitserland wordt in de meeste kantons niet belast, zodat alleen op het niveau van de Bund belasting wordt betaald: 8,5%. Daardoor is Zwitserland voor de holdings met buitenlandse werkmaatschappijen uiterst aantrekkelijk. De lage belastingtarieven worden sinds jaren door de EU bekritiseerd. De discussie loopt sinds 2007. Nu moet Zwitserland voor medio 2013 met een concreet voorstel komen: vooralsnog is tussen de verschillende kantons geen overeenstemming te bereiken. Daarvoor zijn de belangen te verschillend. Zwitserland en de EU Het dilemma is duidelijk: wanneer het huidige kantonale tarief van 0% over de winst niet meer geldt, is een vertrek van vele holdings te verwachten. Verlaagt men het tarief echter voor alle soorten ondernemingen, dan komt – eenvoudig gezegd – te weinig binnen. Lizenzboxen Een al langer circulerend belastingmodel is weer hoogst actueel: de zogeheten Lizenzboxen: met patenten belasting sparen. Dit model berust … lees verder

Posted in Voor ondernemers | Tagged | Leave a comment

Hoe zeker is zeker?

U bent getrouwd, al dan niet nadat u voor een Nederlandse notaris huwelijkse voorwaarden hebt laten maken, al dan niet lang geleden. Dan emigreert u naar Zwitserland. U vraagt zich niet af hoe het nu eigenlijk staat met die lang geleden gemaakte huwelijkse voorwaarden. Zo gaat het in de praktijk. Of u meent dat het huwelijksgoederenrecht, dat bij het begin van het huwelijk gold, van toepassing is ook nadat u beiden bent geëmigreerd. Op beide situaties is het Zwitserse internationale privaatrecht van toepassing. In geval van overlijden van één van de partners zal de Zwitserse notaris zich gaan bemoeien met de huwelijkse voorwaarden van destijds. Indien er geen huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn, stelt zich de vraag welk huwelijksgoederenrecht geldt. Volgens het Zwitserse internationaal privaatrecht: het Zwitserse huwelijksgoederenrecht en in beginsel vanaf het begin van het huwelijk. Dat kan complicaties geven. Een paar punten ter controle. Dit kan u op enig … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment