Tag Archives: Belastingaangifte

Belastingaangifte: ten onrechte een stiefkind

Aangifte en aftrekposten Indien u eigenaar of vruchtgebruiker bent van in Zwitserland gelegen onroerend goed, moet u ieder jaar in Zwitserland aangifte doen van in ieder geval de inkomsten en het vermogen voor zover Zwitserland bevoegd is over dit inkomen en vermogen belasting te heffen. Wanneer u inwoner bent van Nederland, bent u in Zwitserland beperkt belastingplichtig. Niet ieder kanton maakt het u gemakkelijk. Soms is het belastingformulier dermate gecompliceerd en de toelichting zodanig kort of onduidelijk dat men geheel afziet van het doen van aangifte. Daarop wordt ambtshalve de verschuldigde belasting vastgesteld, zowel op het niveau van de Bund als ook van het kanton en de gemeente. Vrijwel altijd wordt daardoor meer belasting geheven dan noodzakelijk was. Aftrekposten nader bekeken Betaalde (hypotheek)rente en kosten ter instandhouding van het onroerend goed zijn in ieder kanton aftrekbaar. Daarnaast kent vrijwel ieder kanton specifieke aftrekposten die de belastingdruk kunnen verminderen tot nihil. … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged | 8 Comments