Tag Archives: Eigenmietwert

Eigenmietwert 2017

Met het begrip “Eigenmietwert” heeft iedere nieuwe eigenaar van onroerend goed in Zwitserland problemen. Het houdt namelijk in dat een fictief bedrag, dat overeenkomt met een door de eigenaar te ontvangen huur indien het onroerend goed verhuurd zou worden, wordt gerekend tot het in Zwitserland belastbaar inkomen. Een inkomen, dat dus in feite niet wordt ontvangen. Daar staat weliswaar tegenover dat bepaalde kosten in aftrek kunnen worden gebracht, alsmede (een deel van) de in een bepaald jaar betaalde hypotheekrente. Ten eerste echter houdt niet ieder kanton rekening met de volledig betaalde hypotheekrente – het kanton Wallis bijvoorbeeld accepteert slechts 10% daarvan als aftrekpost – en ten tweede wegen doorgaans de aftrekposten niet op tegen de ambtelijk vastgestelde Eigenmietwert. Aldus blijft in verreweg de meeste gevallen een forse – fictieve – inkomenspost. Reeds enkele malen is in de politiek een aanloop genomen tot afschaffing van dit soort fictieve bijtelling. Tot nu … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment

Eigenmietwert, Eigengebrauch of valeur locative

Drie woorden voor hetzelfde: het begrip komt steeds terug bij de belastingaangifte, roept veel vragen op en dus is het goed daar iets beter naar te kijken. Eigenmietwert vormt een bedrag dat als fictief inkomen behoort tot het belastbaar inkomen in Zwitserland. De hoogte van de Eigenmietwert is afgestemd op het bedrag dat u als huur zou kunnen ontvangen indien u het huis of de woning het gehele jaar zou verhuren. Veelal is het bedrag van de Eigenmietwert gerelateerd aan de zogeheten amtlicher Wert, de ambtelijk vastgestelde waarde van het onroerend goed. U ontvangt of hebt ooit ontvangen een beschikking waarin de hoogte van de Eigenmietwert is bepaald. Indien u dit bedrag te hoog vindt, kunt u daartegen bezwaar maken. Later, in het kader van een belastingaangifte, is bezwaar niet meer mogelijk. U moet de Eigenmietwert dus weliswaar tot uw fiscaal inkomen rekenen in Zwitserland, daar staat tegenover dat u … lees verder

Posted in Financien, Onroerend goed | Tagged | 2 Comments