Tag Archives: Erfrecht

Uw huis en de notaris

Samen wonen, een eigen huis, een huwelijk, misschien kinderen? Wie denkt er dan aan de positie van één van hen wanneer de ander iets overkomt. Of: wie weet hoe de situatie volgens de Zwitserse wet is wanneer beiden niets geregeld hebben. U kunt zich deze vraag stellen voordat u verder leest. Kent u het antwoord, dan is de rest overbodig. Maar dan toch: voor het geval u wel het antwoord kent, maar uw partner niet. Is het Zwitserse huwelijksgoederenrecht van toepassing – dat is in feite de eerste vraag of de voorvraag – dan gelden volgens de Zwitserse wet de regels van de Errungenschaftsbeteiligung (Art. 181 ZGB). Dat wil zeggen: alles wat tijdens het huwelijk wordt verworven of opgebouwd, dus het saldo op het spaarbankboekje, de aangeschafte meubels, het gezamenlijk verworven huis. Al hetgeen man of vrouw voor het huwelijk bezat of hetgeen hij of zij tijdens het huwelijk erft, … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, Onroerend goed, vragen | Tagged , | Leave a comment

Belastingperikelen geërfd?

Het probleem is bekend: erven worden geconfronteerd met het feit dat jarenlang in Zwitserland het inkomen en vermogen niet juist is opgegeven. In veel kantons moet na het overlijden van een ouder of familielid met woonplaats in Zwitserland door een notaris een inventaris van de nalatenschap worden gemaakt. Dat vereist een onderzoek. Dat brengt weer zorgen mee: wat te doen? “Ervenamnestie” Zwitserland heeft per 1 januari 2010 de wettelijke basis geschapen voor een zowel eenvoudige als praktische oplossing: de “Vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfallen”, dus de vereenvoudigde naheffing bij nalatenschappen. Berekend wordt hoeveel belasting over maximaal de laatste drie jaar niet is betaald. Deze wordt alsnog verschuldigd, vermeerderd met rente. Deze mogelijkheid van naheffing in geval van afwikkeling van nalatenschappen vormt een – vereenvoudigde – variant van de “straflose Selbstanzeige”, dus de mogelijkheid alsnog boetevrij aangifte te doen. In dat geval wordt echter over de laatste tien jaar de niet afgedragen … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged , | 1 Comment

Internationaal erfrecht: goed om te weten

Behalve voor het huwelijksgoederenrecht is Schweizerisches Internationales Privatrecht (IPR) van belang voor alle erfrechtelijke vragen. Indien de laatste woonplaats van een erflater ligt in Zwitserland, is de Zwitserse overheid en de Zwitserse rechter bevoegd tot de vaststelling en afwikkeling van de nalatenschap. Bepalend is daarbij de plaats waar de nalatenschap zich bevindt. Concreet: behoort een in het kanton Wallis of Bern gelegen onroerend goed tot de nalatenschap, dan is het kanton Wallis respectievelijk Bern bevoegd. Indien de tot de nalatenschap behorende goederen zich in meerdere kantons bevinden, is de kantonale overheid bevoegd die als eerste bij de afwikkeling van de nalatenschap is betrokken. Tot zover de vraag naar de bevoegdheid van de Zwitserse overheid. Even belangrijk is de vraag naar het toepasselijke recht. Het Zwitserse IPR stelt voorop dat op een nalatenschap van een erflater die zijn laatste woonplaats in Zwitserland had, Zwitsers recht van toepassing is. Lid 2 van … lees verder

Posted in Erfrecht, Financien, Juridisch, vragen | Tagged | 1 Comment

Emigratie

Heel algemeen gesteld gaat het bij emigratie naar Zwitserland om hetzij mensen die werk in Zwitserland hebben gekregen en met hun gezin verhuizen, hetzij om mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt dan wel niet meer werken en in beginsel vrij zijn om te wonen waar zij willen. Op dit moment –  2013 – leven ruim 1,78 miljoen buitenlanders in Zwitserland, waarvan ruim 1,16 miljoen mensen uit de EU. Het grootste gedeelte daarvan verricht arbeid, al dan niet als zelfstandige. Een klein deel, bijna 4%, behoort tot de groep Rentner en Rentnerinnen. Dit aandeel is stijgende. Voldoende reden om een paar aspecten nader te bezien, waarmee vrijwel ieder te maken krijgt die een emigratie overweegt en nu onroerend goed in Nederland bezit. Onroerend goed in Nederland Het Doppelbesteuersabkommen (DBA) tussen Nederland en Zwitserland hanteert het begrip “inwoner zijn” van een land. Daarmee is een materieel begrip beoogd, dat meer omvat … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, Onroerend goed, vragen | Tagged | Leave a comment

Erbschaftssteuer

De meeste kantons kennen geen successiebelasting, althans niet voor een vererving tussen echtelieden, ingeschreven partners en afstammelingen in de rechte lijn, dus kinderen en ouders. Het verschil tussen de verschillende kantons heeft er niet alleen toe geleid dat een toekomstige erflater zijn of haar woonplaats heeft verlegd naar een ander kanton – met een fiscaal gunstiger klimaat – maar ook tot huwelijken kort tot zeer kort voor het overlijden van de toekomstige, zeer rijke erflater. Dit heeft geleid tot de meer wezenlijke vraag of het juist is dat vererving van een nalatenschap, ongeacht de hoogte daarvan, vrijgesteld is van belasting. Aldus worden de rijken rijker en de middenstand wordt armer. Uitgangspunt was daarbij dat nalatenschappen tot CHF 2’000’000 belastingvrij blijven, maar dat op Bundesniveau daarboven een belasting tot 20% wordt geheven. Er bestaat overigens tal van uitzonderingen waardoor het Initiative, eenmaal wet, maar een zeer kleine groep rijke inwoners van … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Financien, Juridisch, vragen | Tagged , , | 2 Comments