Tag Archives: Lex Koller

Wordt de Lex Koller afgeschaft?

Met de Lex Koller wordt bedoeld de wet die regelt onder welke voorwaarden een in het buitenland wonende niet-Zwitser onroerend goed in Zwitserland kan verwerven. De naam van de wet – das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG, SR 211.412,41) – is ontleend aan Arnold Koller. Hij was ten tijde van de totstandkoming van die wet Nationalrat. De Lex Koller heeft de Lex Friedrich vervangen. Niettemin wordt de Lex Koller ook wel als “Lex Friedrich” aangeduid. In 2007 werd de vraag gesteld of de Lex Koller niet beter afgeschaft kon worden. Daarvoor was wel een meerderheid in het parlement te vinden, echter alleen indien flankerende maatregelen tot stand kwamen die effectiever en gerichter zouden werken dan de Lex Koller. Toen het vervolgens niet lukte om het over de flankerende maatregelen eens te worden, is de discussie verflauwd. De reden van de … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment