Tag Archives: OECD

Nogmaals: dossier bankgeheim. Het einde is “in Reichweite”, aldus de OECD-Chef.

 “Het einde van het bankgeheim komt sneller dan velen verwachten”, zei de Finanzministerin, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf ter gelegenheid van het WEF in Davos in januari 2014. Al gauw werd duidelijk hoe snel het daadwerkelijk kan gaan: medio 2015 kan het einde van het bankgeheim een feit zijn. Tot nu toe ging de Finanzministerin ervan uit dat in het kader van de nog te voeren onderhandelingen over een Zinsbesteuerungsabkommen ruimte zou zijn voor het stellen van voorwaarden. De belangrijkste van die voorwaarden zou zijn de eis dat Zwitserland eerst dan moet overschakelen naar een systeem van automatische uitwisseling van gegevens (hierna: AIA) met het buitenland, wanneer alle andere, belangrijke landen daartoe waren overgegaan. Het “na u” principe. Het is duidelijk dat door een consequentie toepassing van dit principe veel tijd gewonnen zou worden. Echter: dit middel dreigt Zwitserland en met name de Finanzministerin uit handen geslagen te zijn doordat reeds in … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch | Tagged , , | Leave a comment

Nu wordt het ernst….einde van de belastingparadijzen?

Ontwikkelingen inzake het bankgeheim: OECD-Steuerfluchtexperte Pascal Saint-Amans schat in dat de zogeheten G-20-landen binnen enkele maanden over zullen gaan tot de automatische uitwisseling (automatische Informationsaustausch: AIA) van belastinggegevens tussen de verschillende landen. Daarmee wordt de AIA dan tot standaard van de G-20-landen. Pascal Saint-Amans baseert deze verwachting op een Communiqué der G-20-landen van april 2013. Met de G-20 landen zijn bedoeld “die führenden Industrie- und Schwelländer”. Daardoor zal Zwitserland moeten volgen. Weliswaar behoren niet alle G-20-landen tot de OECD-landen, maar het initiatief tot het invoeren van de AIA is uitgegaan van landen binnen de OECD – waaronder Duitsland, Frankrijk, Italie, Spanje en Groot-Brittannië – en daardoor kan de OECD deze standaard overnemen en een verdrag sluiten met de landen die deze standaard overnemen. Waar Zwitserland zich bereid heeft verklaard de standaard volgens de OECD te volgen, moet de conclusie zijn dat Zwitserland binnen enkele maanden – nolens, volens – tot … lees verder

Posted in Financien, OpenHuisBlog, vragen | Tagged , , | Leave a comment

Het Zwitserse bankgeheim

Een korte terugblik: het Zwitserse bankgeheim werd met het Bankgesetz 1935 in de wet verankerd. De oorsprong ligt echter verder terug. Reeds tijdens de eerste wereldoorlog brachten vele buitenlanders hun geld naar Zwitserland als het politiek meest stabiele land. Dit gebeurde ondanks heftige weerstand vanuit Duitsland en Frankrijk. Ter bescherming van de buitenlandse cliënten werd daarop het bekend maken van gegevens aan buitenlandse mogendheden in Zwitserland strafbaar gesteld. Zo is het begonnen. Het bankgeheim in de zin van bescherming van de privacy van buitenlandse bankcliënten tegenover vijandige staten ontwikkelde zich in de jaren na vooral de tweede wereldoorlog tot de Finanzplatz Schweiz: een veilige en aantrekkelijke haven voor geld uit het buitenland. Het werd een vanzelfsprekendheid dat het Zwitserse bankgeheim evalueerde tot een om het land tot welvaart te brengen. Het was dan ook een enorme schok voor Zwitserland de laatste jaren te moeten ervaren dat de EU, maar vooral … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment