Tag Archives: Postbus

Postbusondernemingen: zinvol en legaal of…? Een visie.

Onder een postbusonderneming of een Briefkastenfirma wordt in het algemeen verstaan een onderneming waarvan de economisch gerechtigde niet in het land woont waar de zetel van de onderneming is gevestigd en de economische activiteiten ook niet daadwerkelijk in dat land worden verricht. De postbus dient er dan toe een adres voor de vestiging van deze onderneming te creëren, doorgaans aan het kantoor van een advocaat of Treuhand. De economisch gerechtigde is vaak niet bekend en voor derden ook niet in het handelsregister te vinden. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke onderneming door met name de EU, vanuit een wens tot meer transparantie en tot minder belastingvlucht, sinds jaren kritisch wordt beoordeeld. Interessant is de reactie van een Zwitserse Steueranwalt, Daniel Fischer, op de laatste aanval van de Duitse SPD bij monde van Peer Steinbrück, op de “anonyme Briefkastenfirmen“. Deze reactie maakt duidelijk waar de schoen wringt: een onderneming die … lees verder

Posted in Financien, Huis & zaak, Juridisch, OpenHuisBlog, Voor ondernemers | Tagged , | Leave a comment