Tag Archives: schenking

Schenking en de magische 10-jaren grens

Veel vragen gaan over de mogelijkheden van schenking zonder dat de fiscus over uw schouder meekijkt in verband met de 10% dan wel 20% schenkbelasting. Allereerst de 10-jaren grens: deze grens geldt indien diegene die schenkt, niet in Nederland woont ten tijde van de schenking en bovendien ten minste tien jaar geen inwoner van Nederland was, dus tenminste tien jaar in het buitenland heeft gewoond. Hetzelfde geldt voor verervingen. Voor veel eigenaren van een tweede woning in Zwitserland met volwassen kinderen komt op enig moment de vraag of het Zwitserse chalet of de woning eventueel ook aan de kinderen geschonken kan worden. Dit is mogelijk door af te spreken dat de koopsom niet betaald wordt, waardoor de kinderen een schuld aan de ouders krijgen en een vordering van de ouders op de kinderen ontstaat waarop jaarlijks het schenkingsvrije bedrag inclusief rente kan worden afgeschreven. In deze constructie is de fiscus … lees verder

Posted in Erfrecht, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment