Tag Archives: Successiewet

Erbschaftssteuer

De meeste kantons kennen geen successiebelasting, althans niet voor een vererving tussen echtelieden, ingeschreven partners en afstammelingen in de rechte lijn, dus kinderen en ouders. Het verschil tussen de verschillende kantons heeft er niet alleen toe geleid dat een toekomstige erflater zijn of haar woonplaats heeft verlegd naar een ander kanton – met een fiscaal gunstiger klimaat – maar ook tot huwelijken kort tot zeer kort voor het overlijden van de toekomstige, zeer rijke erflater. Dit heeft geleid tot de meer wezenlijke vraag of het juist is dat vererving van een nalatenschap, ongeacht de hoogte daarvan, vrijgesteld is van belasting. Aldus worden de rijken rijker en de middenstand wordt armer. Uitgangspunt was daarbij dat nalatenschappen tot CHF 2’000’000 belastingvrij blijven, maar dat op Bundesniveau daarboven een belasting tot 20% wordt geheven. Er bestaat overigens tal van uitzonderingen waardoor het Initiative, eenmaal wet, maar een zeer kleine groep rijke inwoners van … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Financien, Juridisch, vragen | Tagged , , | 2 Comments