Tag Archives: Tweede woning

Wordt de Lex Koller afgeschaft?

Met de Lex Koller wordt bedoeld de wet die regelt onder welke voorwaarden een in het buitenland wonende niet-Zwitser onroerend goed in Zwitserland kan verwerven. De naam van de wet – das Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG, SR 211.412,41) – is ontleend aan Arnold Koller. Hij was ten tijde van de totstandkoming van die wet Nationalrat. De Lex Koller heeft de Lex Friedrich vervangen. Niettemin wordt de Lex Koller ook wel als “Lex Friedrich” aangeduid. In 2007 werd de vraag gesteld of de Lex Koller niet beter afgeschaft kon worden. Daarvoor was wel een meerderheid in het parlement te vinden, echter alleen indien flankerende maatregelen tot stand kwamen die effectiever en gerichter zouden werken dan de Lex Koller. Toen het vervolgens niet lukte om het over de flankerende maatregelen eens te worden, is de discussie verflauwd. De reden van de … lees verder

Posted in Actualiteiten, Emigratie, Juridisch, Onroerend goed | Tagged , | Leave a comment

Onaangename post voor eigenaren van een tweede woning?

“Zweitwohnungsbesitzer werden zur Kasse gebeten”: zo luidt de titel van een bericht in de RhoneZeitung (RZ) van 25 juli 2013. Waar gaat het om: in de gemeente Bellwald en Bürchen (Wallis), maar ook in andere gemeenten in Oberwallis, heeft de gemeenteraad in samenwerking met het Kanton Wallis, een Reglement vastgesteld waarin is bepaald dat eigenaren van een tweede woning, die deze woning niet een bepaald aantal weken per jaar verhuren, een zogeheten Abgabe moeten betalen ter hoogte van 1,5% van de “Amtlicher Wert” van het onroerend goed, althans in Bellwald en Bürchen. Dus bij een waarde van CHF 400’000 wordt CHF 6’000 in rekening gebracht. In andere gemeenten gelden weer andere percentages. Het Reglement is gepubliceerd onder de naam: “Das Reglement zur Förderung der bewirtschaftung von Zweitwohnungen”. Wanneer is in Bellwald en Bürchen (en overige gemeenten) deze “Abgabe” niet verschuldigd: Wanneer de eigenaar zijn woning of huis minstens 91 dagen … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Onroerend goed | Tagged | Leave a comment

Tweede woningen en het Zweitwohnungsinitiative: hoe nu verder?

Of is er geen verder? Na de volksafstemming op 11 maart 2012 heerste algemeen het gevoel van verrassing: men was onaangenaam of aangenaam verrast, afhankelijk van de vraag of de algemene bouwstop voor tweede woningen in toeristische gebieden wel of niet als positief werd ingeschat. Daarover bestond verschil van mening. Vast staat in ieder geval dat het Initiative op 11 maart 2012 was aangenomen en dat dit velen onverwachts voor problemen stelde. Daarna begon vooral in de bergkantons, maar ook in Nidwalden en in mindere mate in Obwalden, een krachtige politieke lobby te werken aan een compromisvoorstel waardoor de economische gevolgen in ieder geval konden worden afgezwakt. Dit resulteerde in een Verordnung über den Bau von Zweitwohnungen van de Bundesrat. Deze verordening bepaalt dat na 1 januari 2013 uitgereikte bouwvergunningen in gemeenten waar reeds meer dan 20% van het totale woningenbestand bestond uit tweede woningen, nietig zouden zijn. Dit is … lees verder

Posted in Actualiteiten, Financien, Juridisch, Onroerend goed, OpenHuisBlog | Tagged | Leave a comment